Välkommen säger Finishgruppen

Nu möts vi av en fräsch plantering nät vi besökt receptionen och går för att övningsputta. Vår ”Fisnishgrupp” har planterat och vårdar.