Väggen mellan bagrummet och maskinhallen är klar sedan en tid. Nu är även golvet målat och en ordentlig städning utförd. Några detaljer återstår men återflyttning i burarna kan ske fr o m den 10 januari 2018.