Hål 7 från gul tee

Kumla Golfklubbs bana – Högtorpsbanan – Golf Örebro

Högtorpsbanan löper runt Nordsjön som är ett stort dagbrott från den tid under och efter andra världskriget då man tog upp oljehaltig alunskiffer för produktion av bensin och gas. På vägen mellan hålen 15 och 16 passerar vägen mellan Nordsjön och Söderhavet, som är ett annat stort vattenfyllt dagbrott. Skiffern destillerades i stora ugnar varvid en del av skiffern tjänstgjorde som bränsle. Restprodukterna lades på hög och blev den idag 100 m höga Kvarntorpshögen, väl synlig från banan.

Skifferbrytningen hade skapat ett månlandskap men området återfylldes i samband med banans byggande. En stor del av banan öster om Nordsjön (där klubbhusen finns) är återfyllt medan de fyra hålen väster om sjön ligger på gammal jordbruksmark som ej berörts av brytningen.

Kommunen medverkade i hög grad vid byggandet av banan, vilken invigdes i augusti 1986. Banan byggdes redan från början med 18 hål. Den är idag uppvuxen och vet man inget om förhistorien så anar man kanske inget heller.

Banan är lätt kuperad, omväxlande och i huvudsak en parkbana med inslag av lövskog. Banan är väldränerad med lång spelsäsong. Den är känd för att öppna tidigt på våren men vad som gör detta möjligt är oklart. Troligen ligger banan i en gynnsam lokal växtzon.

Klubbens ambition är att erbjuda en bra och intressant bana för i första hand medelgolfaren. Ruffarna hålls nere för att underlätta bolletandet men kan ändå upplevas som rätt tuffa. Vi försöker också hålla efter sly och buskar i området närmast utanför spelfältet för att det skall vara spelbart även där, om än med viss nackdel. Banan har en komplett bevattningsanläggning med programstyrd bevattning av såväl greener och foregreens som av tees och fairways. Greenerna vältas regelbundet.

Erfarenheten från klubbens elittävlingar visar att banan bjuder ordentligt motstånd för låghandicapparen. Särskilt på de 12 första hålen gäller det mer att spela förståndigt än att slå långt. Medelhandicapparen möter snarast en medelsvår bana. För höghandicapparen kanske banan kan kännas något lång men problemet minskade när vi kortade röd bana för några år sedan.

Klubben har bra övningsområden som ligger väl till. Förutom putting- och chippinggreener  och driving range finns ett ganska rymligt övningsområde med inspelsgreen, en större bunker och en korthålsbana med 5 hål.

Bilden visar hål 7 från gul tee. Hålet är ganska långt och svänger lätt till vänster. Längs hela högerkanten gäller out-of-bounds.

Banrekord
Herrarnas banrekord innehas av Lars Tingvall, Hudiksvalls GK med 63 slag, och på damsidan av Ulrika Herbst, Örebro GK med 68 slag.

Anders Bergman skrev på Seemoretours hemsida 2011-05-13 följande: Jag gick i samma boll när Tingvall satte rekordet och kan tillägga att han faktiskt inte fick med sig så mycket. 59 hade känts mer rättvist.

Öppningsdatum för ordinarie greener
Banan var 2008 stängd 17-30 mars p g a vinterväder. Andra år har stängning p g a väder skett under kortare perioder. Banan är en av de första som öppnar med sommargreener norr om Vättern. Som framgår av tabellen varierar öppningsdatum betydligt mellan åren men ligger normalt mellan 20 mars och 20 april (genomsnitt 1 april).

2020 27 mars (Stänger ordinarie greener 15 november, rekordlång säsong!!)
2019 06 april
2018 15 april
2017 26 mars
2016 26 mars
2015 20 mars
2014 07 mars
2013 25 april
2012 22 mars
2011 15 april
2010 16 april
2009 08 april
2008 23 februari
2007 21 mars
2006 21 april
2005 06 april