bana_oversiktBanan löper runt Nordsjön. Rastplats vid tee nr 8.

Hitta till hålet vid kanonstart på Kumla GK

Hal1

Vårt relativt korta öppningshål fick sitt naturliga namn av den trånga passagen – kallat nålsögat – mellan träden vid vägövergången. Om Du inte är säker att Ditt utslag bär cirka 200 meter från gul tee, välj en annan klubba för att undvika trädridån och dikena på båda sidor av fairway. Greenen vaktas av bunkrar på vardera sidan.

Hal2

Efter c:a 200 meters utslag från gul tee till mitten på fairway kan Du lätt utnyttja genvägen genom skogsdungen in mot den något motlutande greenen, och Du undviker då också inspelslinje över bunkrarna. Längre drivar bör ha lite fade för att undvika skogspartiet på vänstersidan.

Hal3

Vårt svåraste par-4 med två vattenpassager – därav namnet. Ett utslag till höjdsträckningen ger en helt ren spellinje för andraslaget över vattnet in mot green. Du undviker då också vänstersidans björkdunge, som kan komma i spellinjen vid längre utslag. Greenen vaktas till höger av en stor ringbunker.

Hal4

Hålet har fått sitt namn från en stenåldersboplats på höjden höger om green. Här ger en drive med fade ett lätt inspel upp mot green, men man bör akta vänstersidan vid inspelet då tre djupa bunkrar vaktar en motsluttande green. Ett inspel för en kort uppförsputt är att rekommendera.

Hal5

Ett kort par-5 med två fairwaybunkrar som enda hot på fairway. Vid drivar kort om bunkrarna, bör Du vara aktsam på det djupa krondiket och även lilla trädet i inspelsriktningen. Undvik att slica inspelet mot green då out gäller för hela högersidan. Ett ganska enkelt birdiehål.

Hal6

Björkarnas grenverk vid bäckkanten kan vålla bekymmer vid sneda utslag, och den något upphöjda greenen, som vaktas av tre besvärande bunkrar, är ganska svårträffad för medelgolfaren.

Hal7

Hålet uppkallades lite pretentiöst efter sin namne – The Old Course´s berömda 17:e hål på S:t Andrews i Skottland. En bra draw är perfekt som drive och enda hotet är fairwaybunkern på högersidan. Att slå slice kan vara mycket förödande, då hela högersidan mot krondiket är out.

Hal8

Detta är enligt sägnen en forntida avrättningsplats med ett dolt utslag. Kolla i tornet så att inte spelare finns kvar på spelfältet innan Ditt utslag, och ring i klockan på högersidan av fairway när Du passerar klockstapeln – för att uppmärksamma Din passage för väntande boll på tee. Raka drivar ger ett lätt inspel mot en lång och ganska svår platågreen med en mycket djup besvärande bunker på högersidan. Undvik att spela in vänster om green, då en sluttning mot vattnet kan förstöra scoren för Dej!

Hal9

Vårt i särklass mest berömda hål och svåraste, trots avsaknad av bunkrar, och troligen det mest omdiskuterade av golfare över hela landet. En svag draw mot höjdsträckningen ger Dig en ren inspelslinje för andraslaget mot en ganska stor green, och kan ge Dig en klar eagle- eller birdiechans.
För medelgolfarna rekommenderas att gå med andra slagen rakt över viken, upp mot en sluttande fairway på andra sidan vattnet. Alternativt är att slå ett kortare andraslag ner i svackan mot 150-pinnen för ett säkrare inspel mot green. För förstagångsspelarna rekommenderas att efter utslaget gå upp på höjden och kolla hur resten av hålet ser ut – innan andraslaget beslutas.

Hal10

Vårt lättaste par-3, men ta till klubba så Du inte hamnar kort i slänten och vidare ner i djupet – eller out bakom hålet upp mot vägrenen. Två bollslukande bunkrar på båda sidor om green.

Hal11

Hålet är vårt längsta par-3 och har sin förebild i de skotska banornas djupa bunkrar. Här vaktas också greenen på höjden av tre mycket krävande bunkrar, som kan vålla besvär för medelgolfaren att ta sig ur. Var också uppmärksam på out i slänten bakom greenen!

Hal12

Vårt kortaste par-4 och definitivt ett av våra vackraste, med ganska smal fairway. En varning för outområdet efter högersidan med ett vattenfyllt gruvhål, och undvik att slå inspelet för långt, då en stenmur bakom greenen kan fördärva dagens score.

Hal13

Namnet var givet, som de flesta får uppleva, och en drive med fade nära 150-pinnen ger bra inspelslinje till green. Hardhitters går naturligtvis över trädridån till höger men med risk att hamna i bunkern cirka 220 meter från gul tee. Undvik att slå för långt inspel, då även detta hål har stenmur och ruff bakom green som kan vålla bekymmer. OBS! Out till höger.

Hal14

Vår längsta par-4. Dikets trädridå till vänster kan orsaka vissa besvärligheter. Outlinjen till vänster mot sjön bör också mana till viss varsamhet vid inspelet, där en alltför långt slag mot vänstra delen av green kan göra att bollen rullar ner i slänten och out. Vid träff av kraftledningen skall ny boll utan plikt slås.

Hal15

Skogsdungen till vänster döljer ett djupt krondike till besvär för eventuella hookare, men annars är Stengärdsgår´n ett öppet ängshål med fyra stora bunkrar som greenvakter. Out efter högersidans stenmur och längs gärdeskanten.

Hal16

Korthålet är vårt givna adelsmärke med en utmanande vattenövergång och besvärande outlinje bakom green. Hålet fordrar en hög och bra slagen klubba för att stanna på green, och för de kortslående rekommenderas att spela en säkrare linje runt vattenhindret. Det nya hålnamnet har tillkommit på senare tid, eftersom ett troget svanpar i flera år häckat här till allas vår glädje.

Hal17

Vårt längsta par-5, och i vårt tycke, banarkitekten Jan Sederholms bästa skapelse på banan, och vi har också förärat honom namnet på hålet. De utmanande fairwwaybunkrarna i höjdsträckningen vållar egentligen bara medelgolfarna besvär. Platågreenen vållar dock vissa bekymmer för nästan alla spelare med två djupa bunkrar i inspelslinjen. Undvik att slå över greenen, då slänten bakom kan orsaka besvär vid returslagen.

Hal18

Avslutningshålets par-5 är ju öppet och är lättare än det ser ut – men backen är konditionskrävande, och greenbunkrarna har en magnetisk dragningskraft. Greenen är väl ondulerad och kan vålla en del bekymmer med puttningslinjerna. Out efter hela uppförsbacken till höger.