Lokala regler Kumla GK

 1. Markeringar:
  Följande markeringar gäller på banan: Vit – Banans gräns, Gul – Gult pliktområde, Röd – Rött pliktområde, Blå – Mark under arbete (MUA), Blå-vit – Spelförbudszon.
 2. Out of Bounds, Regel 18:
  Markeras av vita pinnar och/eller vita linjer.
  Markering av Out of Bounds mellan hål 13 och 14 gäller endast vid spel av hål 13.
 3. Pliktområden, Regel 17:
  Det röda pliktområdet till vänster på hål 15 är definierat som ”oändligt” pliktområde.
 4. Onormala banförhållanden, Regel 16:
  1. Mark under arbete
   a. Vitmarkerade områden.
   b. Myrstackar.
   c. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
   d. Skador i bunker förorsakat av kraftigt regn eller bevattningsanläggning.
   e. Grus- och sandfyllda dräneringar.
   f. Hål 18: Trädrötter i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
  2. Oflyttbart tillverkat föremål:
   a. Pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mitt.
   b. Träd markerade med stödpinne.
   c. Pinnar som markerar Out of Bounds mellan hål 13 och hål 14 är oflyttbart tillverkat föremål endast vid spel av hål 14.
   d. Vid lättnad för nätet på hål 9 måste spelaren fastställa närmaste punkt för fullständig lättnad utan att mäta över, genom eller under nätet.                                                                       e. Elstängslen på banan är oflyttbara tillverkade föremål och lättnad får tas enligt Regel 16.
 1. Organisk del av banan:
  Alla gärdesgårdar/stenmurar. Regel 16 är inte tillämplig.
 1. Kraftledning på hål 14:
  Om bollen träffar kraftledningen eller kabeln, annulleras slaget och spelaren måste spela en boll så nära som möjligt den plats där den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 18.
 1. Transportmedel, Regel 4.3:
  Spelare får under en fastställd tävlingsrond inte använda sig av någon form av transportmedel annat än efter tillåtelse av tävlingsledningen.

Plikt för brott mot Lokala Regeln 1-7: Allmän plikt

 1. Speltempo, Regel 5.6 (för vidare information, se anslagstavlan):

En spelare, för vilket det är möjligt att slå ett slag, har från det att han/hon bedöms ha kunnat komma fram till sin boll;
– 60 sek från det att spelaren kommer fram till sin boll och inte haft tid att förbereda sitt slag

– 40 sek om spelaren har haft tid att förbereda sitt slag

Plikt för brott mot den lokala regeln under samma rond:

Första överträdelsen – varning, andra överträdelsen – ett slags plikt, tredje överträdelsen – den allmänna plikten, fjärde överträdelsen – diskvalifikation

Information

På vissa hål finns målade cementplattor på den finklippta delen av spelfältet. Dessa markerar avstånd till framkant av green enligt följande: Blått 200 m, Vitt 150 m och Rött 100 m.

 

Senast reviderat 2019-03

Click edit button to change this text.

373total visits,3visits today