Lokala regler 2020 

(Finns även som PDF för utskrift, klicka)

Lokala regler

1. Markeringar: Följande markeringar gäller på banan: Vit – Banans gräns, Gul – Gult pliktområde, Röd – Rött pliktområde, Blå – Mark under arbete (MUA), Blå-vit eller Blå-grön – Spelförbudszon.

2. Out of Bounds, Regel 18: Markeras av vita pinnar och/eller vita linjer. Markering av Out of Bounds mellan hål 13 och 14 gäller endast vid spel av hål 13.

3. Pliktområden, Regel 17: Det röda pliktområdet till vänster på hål 15 är definierat som ”oändligt” pliktområde.

4. Onormala banförhållanden, Regel 16:

1. Mark under arbete

a. Vitmarkerade områden.

b. Myrstackar.

c. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

d. Skador i bunker förorsakat av kraftigt regn eller bevattningsanläggning.

e. Grus- och sandfyllda dräneringar.

f. Hål 18: Trädrötter i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

g. Lättnad kommer inte att tillåtas när hål gjort av djur enbart inverkar på spelarens stans.

2. Oflyttbart tillverkat föremål:

a. Pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mitt.

b. Träd markerade med stödpinne.

c. Pinnar som markerar Out of Bounds mellan hål 13 och hål 14 är oflyttbart tillverkat föremål endast vid spel av hål 14. d. Vid lättnad för nätet på hål 9 måste spelaren fastställa närmaste punkt för fullständig lättnad utan att mäta över, genom eller under nätet.

e. Elstängslen på banan är oflyttbara tillverkade föremål och lättnad får tas enligt Regel 16.

3. Oflyttbart tillverkat föremål nära greener:

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på den finklippta delen av spelfältet: Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål på den finklippta delen av spelfältet är: På spellinjen och är: Inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen. Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

5. Organisk del av banan. Regel 16 är inte tillämplig:

1. Alla gärdesgårdar/stenmurar..

2, Konstgjorda väggar och pålverk i ett pliktområde.

6. Kraftledning på hål 14:

Om bollen träffar kraftledningen eller kabeln, annulleras slaget och spelaren måste spela en boll så nära som möjligt den plats där den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 14.6.

Plikt för brott mot Lokala Regeln 1-6: Allmän plikt

7. Transportmedel, Regel 4.3:

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av transportmedel, med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

8. Droppning med flagglinjen, Modell för Lokal Regel E-12:

När lättnad tas med flagglinjen blir det ingen ytterligare plikt, om en spelare spelar en boll som droppats i det lättnadsområde som krävs av den regel som gäller för situationen (Regel 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b eller 19.3b), men stannat utanför lättnadsområdet, så länge som bollen, när den spelas, är inom en klubblängd från där den först träffade marken då den droppades.

Detta undantag från plikt gäller även om bollen spelas från en punkt närmare hålet än referenspunkten (men inte om den spelas från en punkt närmare hålet än läget för den ursprungliga bollen eller den bedömda punkt där bollen senast skar pliktområdets gräns.

Denna lokala regel förändrar inte proceduren för att ta lättnad med flagglinjen enligt en regel som gäller för situationen. Detta betyder att referenspunkten och lättnadsområdet inte förändras av denna lokala regel och att Regel 14.3c(2) kan tillämpas av en spelare som droppar en boll på ett riktigt sätt och den stannar utanför pliktområdet, vare sig detta händer vid den första eller andra droppningen.

9. Speltempo, Regel 5.6:

En spelare, för vilket det är möjligt att slå ett slag, har från det att han/hon bedöms ha kunnat komma fram till sin boll;

– 60 sek från det att spelaren kommer fram till sin boll och inte haft tid att förbereda sitt slag

– 40 sek om spelaren har haft tid att förbereda sitt slag

Plikt för brott mot den lokala regeln under samma rond:Första överträdelsen – varning, andra överträdelsen – ett slags plikt, tredje överträdelsen – den allmänna plikten, fjärde överträdelsen – diskvalifikation

Information: På vissa hål finns målade cementplattor på den finklippta delen av spelfältet. Dessa markerar avstånd till framkant av green enligt följande: Blått 200 m, Vitt 150 m och Rött 100 m.

Click edit button to change this text.

Total Page Visits: 1558 - Today Page Visits: 2