Ungdomarna är klubbens framtid

Hos Kumla Golfklubb har ungdomarna och juniorerna alltid fått stor uppmärksamhet. Klubben startade en golfskola redan i mitten av 1990-talet och har sedan fortsatt på den linjen. Under senare år har golfskolan erbjudit två kurstillfällen i början av sommarlovet. Kurslängden har varit 4 dagar och det har funnits plats för sammanlagt 60 deltagare  i de båda omgångarna. Golfskolan vänder sig till ungdomar i åldern 6-13 år och kan ses som en möjlighet att bekanta sig med golfen. Många av deltagarna deltar dock redan i klubbens träningsverksamhet och några går golfskolan mer än ett år.

Kumla GK är i mångt och mycket en familjeklubb och juniorerna deltar i stor utsträckning på samma villkor som äldre medlemmar. Särskilt under semestergolfveckan i juli deltar många juniorer i tävlingarna tillsammans med seniorerna. I själva verket är det så att det mesta i klubben är gemensamt för ungdomar, juniorer och seniorer.

I den här artikeln skall vi dock fokusera på det som särskilt vänder sig till ungdomar eller har särskild betydelse för dem.

En viktig sak är den veckoträning som klubben erbjuder under hela utesäsongen. Deltagarna är uppdelade i grupper i stort sett efter hur långt man kommit. Den yngsta gruppen har en träning i veckan medan de två mera avancerade grupperna  har två tillfällen. Det gör det möjligt för ungdomar som utövar ytterligare någon sport eller idrott att vara med på åtminstone någon träning i veckan. Den högsta gruppen har utöver träningen på övningsområdet även träningsspel under ledning av klubbens pro på 18-hålsbanan.

Ungdomarna, normalt från 10-12 år ålder, kan skaffa sig grönt kort på klubben. Man kan göra det antingen genom att delta i någon av klubbens gröna-kortet-kurser eller genom deltagande i träningsgrupperna. Med grönt kort i handen får man spela på 18-hålsbanan själv eller tillsammans med andra ungdomar som har grönt kort under förutsättning att man är medlem i klubben.

Ungdomar och vuxna har även möjlighet att utan kostnad utnyttja klubbens korthålsbana på övningsfältet. Det finns i dagsläget 5 hål med en genomsnittslängd på ca 60 meter.

Många juniorer tillbringar en stor del av sommarlovet på klubben. De kan då utnyttja klubbens nyrenoverade ungdomsrum för samvaro med andra ungdomar och intagande av medhavd matsäck såvida man inte väljer att äta lunch i golfrestaurangen.

Det finns en möjlighet för ungdomar och även andra att spela på banan utan att ha grönt kort. Om villkoren för detta kan man läsa i reglerna för pay-and-play på Kumla GK.

Klubbens tidigare slaghall genomgick en rejäl ansiktslyftning och fungerar idag som en inomhushall för golfträning. Klubbens pro erbjuder där vinterträning för ungdomarna. Hallen är på över 200 kvm och innehåller 4 utslagsplatser och en stor puttinggreen samt en liten cafeteria med plats för väntande föräldrar.

Läger och andra aktiviteter

Sommartid arrangeras dagläger på klubben som är öppet för alla ungdomar. De som tillhör den högsta träningsgruppen kan få besöka någon annan klubb för träning även om det inte sker varje år.

Sedan ett par år pågår ett särskilt tjejprojekt i länet. Kumla GK deltar i detta. Idén är att ordna lite annorlunda och roliga aktiviteter med eller utan golfinslag på olika håll i länet.

Fritt spel för juniorer inom länet

En överenskommelse finns sedan några år mellan länets klubbar om fritt spel måndag-torsdag för juniorer t o m året då de fyller 18. Då det i allmänhet krävs att någon skjutsar och kanske också passar på att spela kan en kostnad för detta uppkomma. Väljer man att spela på Kårsta, Lindesberg eller Nora kommer seniorerna undan med 150 kr i greenfee eftersom Kumla GK har en greenfeeöverenskommelse med dessa klubbar. Väljer man istället Lannalodge blir kostnaden högre men överenskommelse finns som gör att kumlingar spelar för halv greenfee alla dagar och tider. Väljer man att spela på den nya 9-hålsbanan blir det en måttlig kostnad i alla fall för skjutsande seniorer.

Tävlingar

Juniorer kan delta i de flesta tävlingar som spelas i länet. Förutsättningen är att man har grönt kort och klubbhandicap. Man får då spela som om man hade handicap 36,0. Vi rekommenderar dock att man har ett klubbhandicap ganska nära 36,0 och någon tävlingsvana innan man ställer upp i singeltävlingar. En bra idé är att börja tävlingsspelet i någon partävling där man har en mera erfaren partner att luta sig mot. Ett annat tips är att starta i någon av de nybörjartävlingar som klubben ordnar. I dessa går nybörjaren i boll tillsammans med en mera erfaren klubbmedlem.

För juniorerna är det kanske ändå de rena juniortävlingarna som kommer i första hand. Skandia Cup för ungdomar upp till det år man fyller 16 börjar med ett klubbkval där alla kan delta. Man kan sedan gå vidare om det går bra för att avsluta i riksfinalen som spelas åldersklassvis. Kumla GK har haft flera ungdomar som vunnit riksfinalen i sin åldersgrupp, senast Madeleine Sund.

Skandia Tour spelas vid  6 tillfällen per år. Fr o m 2017 är det tre nivåer. Man startar på distriktsnivå och de bäst placerade får chansen på nästa nivå som är regional nivå. De bäst placerade där får pröva sina krafter mot de bästa juniorerna i landet eftersom touren är öppen för alla juniorer, d v s till och med det år spelaren fyller 21. För att delta på nivå 2 och 3 fordras att man löser ett tourkort.

2017 kommer Kumla GK att ordna en tävling inom JMI-systemet. Tävlingen kan spelas som en fristående tävling med prisbord men segraren i pojk- resp flickklassen får en inbjudan att delta i finalen på Junior Masters Invitational som 2017 spelas på Öijareds GK utanför Göteborg.

Man skall inte ta alltför allvarligt på tävlingsbegreppet, det är ett trevligt sätt att spela golf under ordnade former. De flesta ungdomarna väljer dock att inte tävla i golfen utan satsar på att träna för att på sikt spela sällskapsgolf. Även när det gäller vuxna så dominerar sällskapsgolfen, det är en mindre del som deltar i tävlingar på klubben eller på andra håll. Klubben uppmuntrar ungdomar att tävla men trycker inte på.

Några ungdomar som utmärkt sig på senare år

Madeleine Sund vann 2015 flickklassen 15 år i Skandia Cup. Längre tillbaka vann Josefine Sundh och Erik Larsson sina 15-årsklasser i Skandia Cup samma år. Josefine fortsatte tävlingsspelet, var aktuell för flicklandslaget och spelade collegegolf i USA under 4 år. Efter hemkomsten spelade hon på Nordea Tour men avslutade karriären efter en knäskada utanför golfen. Erik Larsson slutade tävla på högre nivå redan som junior. I dagsläget är Madeleine Sund starkast i klubben på damsidan och fortsätter sin utveckling på golfens riksgymnasium i Helsingborg. På herrsidan är Mathias Weiderman starkast men inte längre junior. Han gör en satsning på spel som proffs med Europatouren som självklart mål. Dit är det dock svårt att nå, vilket klubbens pro Henrik Spongh säkert kan intyga. Han började som 13-åring i klubben och provade ett par gånger att kvala till Europatouren.

I dagsläget finns det flera lovande juniorer i klubben på pojksidan som gör seriösa satsningar. Vi får se hur långt de når. På flicksidan är Madeleine Sund för tillfället ganska ensam som låghandicappare men det kan ändras.

Madeleine Sund och Henrik Spong september 2015.

Total Page Visits: 1190 - Today Page Visits: 2