Såsom framgått av nyhetsrapporteringen i media har Högsta Förvaltningsdomstolen beslutat att golf under vissa förutsättningar kan medföra rätt till skattefritt friskvårdsbidrag. Eftersom golfen alldeles nyligen blivit godkänd för att berättiga till bidrag saknas detaljerade golfspecifika regler men sådana väntas komma relativt snart från skattemyndigheterna. Beloppsgränsen är den generella om max 5000 kr/år. Ytterst hänger dock möjligheten till skattefritt bidrag på arbetsgivarens beslut och denne kan bestämma lägre belopp (även noll kronor). – Kumla GK kommer att informera om reglerna för friskvårdsbidraget på denna hemsida. Självfallet kommer klubben att erbjuda möjlighet att utnyttja bidraget och även utveckla smidiga rutiner härför.