Pay-and-play på Kumla GK

Kumla Golfklubb tillåter pay-and-play på ordinarie 18-hålsbanan på sätt som framgår nedan.

Fullvärdig seniormedlem i Kumla GK med officiellt handicap får ta med sig högst två spelare som inte är medlemmar i någon golfklubb i bollen. Detta får ske på alla tider som är tillgängliga för bokning eller bollränna utom under ”prime time”, som är lördagar, söndagar och helgdagar före klockan 13.
Vilken seniorspelare som helst, som är aktiv medlem i svensk golfklubb och har officiellt handicap, får under onsdagar ta med sig högst två spelare i bollen som inte är medlemmar i någon golfklubb.

Pay-and-payspel kan avse 18 eller 9 hål. Dagsgreenfee tillämpas inte vid pay-and-playspel.

Den spelare som är med i golfklubb förutsätts ta ansvar för att de spelare han tagit med i bollen iakttar sedvanlig golfetikett och inte utsätter andra spelare på banan för säkerhetsrisker. Spelaren svarar också för speltempot i bollen och att genomsläpp av snabbare partier sker i förekommande fall.

Gästspelare som inte är medlem i någon golfklubb betalar alltid den vid utslagstidpunkten gällande greenfeen. Inga rabatter lämnas vid pay-and-playspel.

Anm 1: Inga krav ställs på att play-and-playspelare skall ha genomgått eller påbörjat någon golfutbildning men spelaren skall fylla lägst 7 år under spelåret.

Anm 2: Spel får ske kostnadsfritt på korthålsbanan (pitchbanan) på övningsfältet.

Anm 3: Spel enligt reglerna för pay-and-play på denna sida gäller sällskapsspel. Deltagande i tävling förutsätter aktivt medlemskap i golfklubb.

3406total visits,7visits today