Gert Lundin Kumla

Gert Lundin, mångårig medlem i/ Kumla Golfklubb, avled i hemmet söndag kväll den 9 juni, 82 år gammal. Han led under flera år av cancer men höll humöret uppe och var aktiv i det längsta.

Gert var född i Västerås men tillbringade större delen av sitt yrkesliv i Kumla. Han var en god säljare och arbetade sedan 1960-talet i olika marknadsbefattningar inom Yxhultskoncernen. Jag lärde känna honom 2005 när jag tillträdde som ordförande i golfklubben och vi samarbetade sedan under hela min ordförandetid fram till och med 2017. Gert kunde klubben väl eftersom han varit med från starten 1982 och redan då haft ledaruppgifter, bl a som ordförande i PR-kommittén där han spelade en viktig roll vid tillkomsten av den första banguiden och namnsättningen av de olika hålen. Han kunde då falla tillbaka på erfarenheter från golfspel i andra klubbar och arrangerandet av företagsgolfer.

Jag själv började spela golf i samband med att jag flyttade till Kumla år 2000 och var ännu ganska grön när jag hösten 2004 accepterade att ta över som ordförande i klubben. Gert hade då gått in som ordförande i bankommittén. Klubben var i ett problematiskt läge som förvärrades av att golfen på nationell nivå tappade medlemmar. Ganska snart kände vi i styrelsen att något måste göras som påtagligt visade att vi tänkte leva vidare trots knapphet på pengar. Första projektet blev en lyckad ombyggnad av driving rangen som Gert höll i och sedan kom det ena projektet efter det andra. Gerts kunskaper och erfarenheter från byggsidan kom väl till pass och han svarade för såväl ritningsarbete som bygglov och själva genomförandet. Han var också bra på att forma och leda ideella arbetsgrupper som gjorde jobbet på ett professionellt sätt.

Gert var en socialt inriktad person som var angelägen om att både medlemmar och gäster skulle trivas på klubben. Han svarade under ett flertal år för att klubbens seniorer fungerade som golfvärdar med uppgift att framför allt hjälpa gästande spelare tillrätta. Sista året han planerade blev 2019. Han ordnade också med höstresor till olika golfklubbar för klubbens seniorer och ledde dessa personligen, bl a en uppskattad resa till Åland. Gert skrev och fotograferade också för klubbens medlemstidning.

2015 utsågs Gert Lundin till hedersmedlem i Kumla Golfklubb som erkänsla för de insatser han gjort för klubben i olika funktioner inom och utom styrelsen under hela dess verksamhetstid.

Klubbledning, personal och alla vi medlemmar som lärt känna Gert kommer att sakna honom och tänker i detta läge naturligtvis på Gerts hustru Ann-Mari och barnen Anna och Fredrik.

För Kumla Golfklubb

Ulf Persson

385total visits,1visits today