Ny medlemsundersökning på gång!

26 juni går första utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st. Undersökningen
genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet,
där över 350 svenska golfklubbar deltar. Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens
ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning.
Resultatet ligger till stor del som grund för styrelse och klubblednings arbete med att
göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.

Undersökningen går ut via mejl vid två tillfällen från och med denna säsong, till hälften
av medlemmarna vid varje tillfälle. Första undersökningen för året skickas ut den 26
juni och den andra 28 augusti. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana,
klubbliv, service, träning och restaurang.

Ditt svar är viktigt

Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det
viktigt att du som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Då
undersökningen skickas från Players 1st, kan det fastna i SPAM-filter. Har du inte fått
något mail den 26 juni, titta i din ”skräppost” och se om mailet fastnat, annars kommer
du med i den senare undersökningen den 28 augusti.

464total visits,1visits today