Årets höstårsmöte där bl a budgeten för 2019 behandlas och styrelse väljs för 2019 är planerat till den 17 december.