IT & HCP

Tomas Davidsson
070-340 68 52
E-post

 

 

Ledamöter i Handikappdelen av kommittén: Gunnar Holm och Rolf Högqvist

IT-ansvaret inkluderar ansvar för klubbens tekniska Infrastruktur, lokala system och applikationer samt Golfen IT-system (GIT).  Användaradministration ingår också i ansvaret.

 

Handikappkommittén träffas en gång per år, i januari, för att genomföra handikapprevisionen. Arbetet i klubben följer Svenska Golfförbundets instruktioner som det går att läsa mer om, klicka på länken.

182total visits,3visits today