IT & HCP

Tomas Davidsson
070-340 68 52
E-post

 

 

Ledamöter i Handikappdelen av kommittén: Gunnar Holm och Rolf Högqvist

IT-ansvaret inkluderar ansvar för klubbens tekniska Infrastruktur, lokala system och applikationer samt Golfen IT-system (GIT). 

 

Kommittén ansvarar löpande för medlemmarnas handicap. Arbetet utgår från de handicaprapporter och funktioner som finns i GIT Online. Vid behov kan kommittén göra kommittéjusteringar på golfspelare, uppåt eller nedåt.  Arbetet i klubben följer Svenska Golfförbundets instruktioner som det går att läsa mer om, klicka på länken.

Total Page Visits: 1835 - Today Page Visits: 2