Kumla Golfklubb bildades i september 1982. Det var inte klart från början var banan skulle anläggas men ganska snart kom man tillsammans med kommunen fram till att området där man tidigare brutit skiffer i dagbrott skulle vara ett bra alternativ. Anläggandet skulle då också kunna fungera som ett återställningsprojekt av den miljöförstöring som området utsatts för. Byggandet av banan blev på detta sätt något av ett gemensamt projekt för klubben och kommunen.

Klubben förvärvade i princip hustomten till Högtorps gård med några byggnader. Mangårdsbyggnaden från 1923 hade varit bostad för platschefen i Skifferoljebolaget och senare inrymt kontor men stått tom några år. Den renoverades i huvudsak ideellt av klubbmedlemmar både in- och utvändigt. Den kom sedan att fram till slutet av 1980-talet inrymma i stort sett hela klubbens verksamhet inkl restaurang. Maskinparken förvarades i en äldre logbyggnad som senare revs och ersattes av nuvarande maskinhallsbyggnad.

Banan byggdes redan från början med 18 hål på mark som arrenderas av kommunen. Viss mark väster om Nordsjön fick köpas till av klubben för att få plats med banan. Från bildandet av klubben fram tills dess att man hade den egna banan klar utnyttjade man olika provisorier, bl a hyrde man in sig hos andra klubbar för klubbtävlingar.

När banan invigdes i augusti 1986 var den nr 2 i Örebroområdet efter Örebro Golfklubbs bana vid Lanna. Medlemstillströmningen var god och klubben hade som mest i mitten av 1990-talet närmare 1200 medlemmar, alla fullvärdiga på den tiden. Man hade en bred och framgångsrik juniorverksamhet. Marknadsförutsättningarna ändrades dock från mitten av 90-talet när flera banor kom till i Örebro. År 2002 gick man över till spelrätter men återbetalningar till utträdda medlemmar och ett för högt kostnadsläge tyngde ekonomin.

2003 var krisen som djupast men genom en aktiv medverkan från kommunen klarade sig klubben. Den led sedan under många år av svag ekonomi och lågt medlemsantal men har successivt återhämtat sig. Grunden till detta är säkerligen att banan och anläggningen hela tiden förbättrats och att bemanningen kunnat stärkas. Klubben har från 2011 kunnat notera både ett betydligt ökat antal medlemmar och en klart förbättrad ekonomi.

Flera pågående projekt kommer i mål under 2016 och klubben ser med tillförsikt fram mot årets verksamhet. Nya projekt lurar ständigt runt hörnet men kanske kan man ändå räkna med ett något lugnare tempo ett tag.

Antalet medlemmar i klubben är ca 900, vara ett litet antal är passiva. Vi vill gärna bli 1000 inom några år och kan kanske växa något ytterligare åren efter. Ambitionen är dock inte att bli en särskilt stor klubb utan att söka bevara klubbkänsla och bra tillgång till banan.

Bilden visar klubbens receptionsbyggnad som även inrymmer omklädningsrum.

Total Page Visits: 3851 - Today Page Visits: 4