Bankommittén

Ordförande
Kjell Augustsson
Tel 070-539 88 88
E-post

Ledamöter
Gunnar Holm
Mikael Skinnars
Henrik Spongh
Mimmie Södergren

Kommittén arbetar med att allmänt höja finishen på banan. Detta gäller alla delar av de olika hålen (tee, fairway, bunkrar, ruff och green) liksom området närmast utanför. Inga större förändringar av banan är planerade men det övervägs att tillföra ett bakre (vitt) tee och att då samtidigt justera längden något för gult, blått och rött tee.

Arbetet med att förbättra banan har pågått kontinuerligt under många år men takten har hämmats av resursknapphet. Under flera år låg renovering och förbättring av dräneringen i centrum liksom röjning av sly och en träd intill hålen. När det gällde bevattningen var prio 1 länge att hålla den igång i första hand på alla greener och tee men också förbättra fairwaybevattningen efter hand i mån av resurser.

Under senare år har en uppgradering skett av bevattningssystemet genom nytt datorsystem, ny styrelektronik i pumphuset och utbyte av en äldre pump. Renovering har också skett av ett stort antal kopplingspunkter ute på banan liksom kartläggning av de befintliga ledningarna på banan. Frågan har då också väckts om man inte skall komplettera installationen med en sektionering för enklare felsökning och begränsning av följderna av en kortslutning på banan.

Med början 2017 har fuktighetshalten i greener och tee mätts. Det har medfört att sprinklers bytts ut eller riktats om samtidigt som bevattningsprogrammet justerats. Detta har medfört betydande förbättringar men arbetet fortsätter.

Klagomål på bunkrarna har varit återkommande under många år. Under 2017 fylldes bunkrarna på med sand och sommaren 2018 har ett omfattande arbete gjorts med bunkerkanterna. Detta innebär ett visst nivålyft men fortsatt bunkervård är ett måste. Inga större förändringar planeras när det gäller bunkrar men avsikten är att göra om vänstra greenbunkern på hål 1 till en gräsbunker och att underlätta för maskinell krattning på hål 11.

Bortfräsning av ett 80-tal stubbar skedde hösten 2016. Ytterligare bortfräsning är planerad till hösten 2018.

Aktuellt på banan just nu

Bevattningssystem
Redan vid/innan säsongsstart har en ordentlig kartläggning av hela systemet gjorts. Det innebär lokalisering av de komponenter (datasystem, el, mekanik och vattenledningar) som ingår, och alltihop har märkts upp bl. a. via gps för framtiden.

Systemets kapacitet har gåtts igenom och här kommer förbättringar att genomföras succesivt. Sedan ett par månader har sprinklersystemet uppdaterats aktivt, och uppdateringen kommer att fortsätta hela säsongen. Det är föråldrat och stora delar är från tiden då banan byggdes.

En arbetsgrupp på ca 10 personer har upprättats. Det tar ca 2 timmar för 2 personer att byta en befintlig fairwayspridare mot fabriksny. Systemet måste tömmas på tryck och vatten innan arbetet kan utföras. Idén är att vi gör detta kvällstid vardagar och byter ca 8 spridare varje gång. Det innebär att vi måste stänga av ett eller några hål de kvällar vi arbetar, och detta anges med skylt vid resp. håls utslag. Vi ber om överseende för detta samt ber er respektera det av säkerhetsskäl.

För närvarande är ca 30 fairwayspridare samt ett antal greenspridare utbytta, och det återstår ett relativt stort antal. Vårt mål är att hela systemet inkl hålen 4 och 7 skall fungera till hösten 2018.

Greenerna
Vintern har varit hård mot banan och speciellt mot greenerna. Framför allt är det snömöglet som gjort stor skada genom att punktvis ta död på gräset. De är nu äntligen i stort sett hopväxta. Nu återstår fortsatt finishförbättring för jämnare och snabbare greener. Glöm inte laga nedslagsmärken som annars tar lång tid att läka.

Bunkrar
Två av våra elitjuniorer har renoverat våra bunkar för bättre finish och med bra resultat. Vi önskar nu att ni vårdar bunkrarna och krattar dem efter besök i dem.

Kjell Augustsson


Arbetsgruppen samlad på hål 15 efter avslutat arbete 2018-07-02. Banchefen var vid datorn för att starta upp systemet och saknas på bilden.