Marknadskommittén (MK)

OrdförandeKeltto_Raija2
Raija Keltto
Tel 070-810 41 84
E-post

Ledamöter: 
Anneli Nilsson, Anders Nilsson, Anna Olsén, Elisabet Davidsson, Kjell Gustavsson,
Marie Holm, Bo Lagerlöf, Tom Rosenblad.

Marknadskommittén  svarar för kontakten med klubbens sponsorer och allmän marknadsföring.

Marknadskommittén laddar upp för ett nytt år och en ny säsong.