Marknadskommittén (MK)

Ordförande
Marie Holm
Tel 070-890 55 56
E-post

Ledamöter: 
Anneli Nilsson, Anders Nilsson, Anna Olsén, Bo Lagerlöf, Elisabet Davidsson, Kjell Gustavsson,
Gert Lundin, Raija Keltto.

Marknadskommittén  svarar för kontakten med klubbens sponsorer och allmän marknadsföring.

Marknadskommittén laddar upp för ett nytt år och en ny säsong.