Marknadskommittén

OrdförandeKeltto_Raija2
Raija Keltto
Tel 070-810 41 84
E-post

Ledamöter
Anneli Nilsson
Henrik Spongh
Ulf Persson

Marknadskommittén (eller marknadsgruppen) svarar för kontakten med klubbens sponsorer och allmän marknadsföring.