Tävlingskommitten (TK)

Ordförande: 
Rolf Högqvist
019-57 20 52
E-post

Ledamöter: (Från vänster på bilden till höger)
Annika Dovrinder, Aili Spongh, Rolf sittande, Elisabet Davidsson, Ove Gefvert, Marie Holm, Eva Ström, Anita Halling och Birgitta Högqvist. Vivi Björklund-Andersson och Tomas Davidsson saknas på bilden.

TK har som huvuduppgift att …
• Utarbeta klubbens tävlingsprogram
• Marknadsföra och informera om klubbens tävlingar
• Planera och genomföra klubbens tävlingar
• Publicera resultat från klubbens tävlingar

TK vill dessutom
• Stimulera klubbens medlemmar att delta i tävlingar
• Fungera som en länk till medlemmarna i frågor om tävlingar och tävlingsprogram

Målsättning
Ett väl sammansatt tävlingsprogram som genomförs under trivsamma
och sportsligt korrekta former.