Tavling_green18

Tävlingskommitten (TK)

Ordförande:
Rolf Högqvist
019-57 20 52
E-post

Ledamöter:
Margareta Brenkle
Vivi Björklund-Andersson
Kjerstin Clame
Annika Dovrinder
Annica Hallberg
Anita Halling
Birgitta Högqvist
Åsa Petersson
Aili Spongh
Eva Ström
Bengt Dovrinder
Patrik Klarin
Ove Gefvert

Information

TK har som huvuduppgift att …
• Utarbeta klubbens tävlingsprogram
• Marknadsföra och informera om klubbens tävlingar
• Planera och genomföra klubbens tävlingar
• Publicera resultat från klubbens tävlingar

TK vill dessutom
• Stimulera klubbens medlemmar att delta i tävlingar
• Fungera som en länk till medlemmarna i frågor om tävlingar och tävlingsprogram

Målsättning
Ett väl sammansatt tävlingsprogram som genomförs under trivsamma
och sportsligt korrekta former.