Ungdoms-
kommitten (UngK)

Ordförande:
Magnus Tångring
073-0879417
E-post

Ledamöter:
Adam Nilsson
Morgan Sandberg
Johanna Sälg
Charlotta Tångring
Mathias Weiderman

Henrik Spongh pro

Vision
Ungdomskommitten arbetar för att klubbens ungdomar ska erbjudas bra möjligheter till golfträning, stödjer dem vid tävlingar och hjälper dem känna sig viktiga för klubben.
Tillsammans med ungdomarna verkar Ungdomskommitten för gott kamratskap, juste spel, att vi är rädda om banan och att vi alla är goda representanter för klubben – både på hemmabanan och när vi gästspelar på andra banor.

Vi är Hålvärdar för hål 1
Ungdomskommitten och alla juniorer ansvarar tillsammans för att banans första hål är i bra skick. Ta gärna era föräldrar till hjälp också, så de får se vilk

Följ ungdomskommittén på Facebook