Ungdoms-
kommitten (UngK)

Ordförande:
Vakant

E-post

Ledamöter:
Adam Nilsson
Morgan Sandberg
Johanna Sälg
Charlotta Tångring
Magnus Tångring
Mathias Weiderman

Henrik Spongh pro

Information och aktuellt

Säsongsavslutning 2018 för alla grupper den 17 september kl 17:00 i träningshallen.

Träningsperiod 29 okt -12 dec 2018

 Grupp 1a Grupp 1b  Grupp 2  Grupp 3
 Måndag 17:00 – 18:00 18:00-19:00 19:00- 21:00
 Onsdag 17:00-18:00 18:00-20:00

Ungdomar som under 2018 fyller högst 12 år och saknar grönt kort (träningsmedlemmar) betalar 500 kr i medlemsavgift. Gäller även om ungdomen tar grönt kort senare under året.

Avgift för deltagande i träningsgrupp (kronor/termin)

Träningsgrupp Vår Höst Vinter
Grupp 1 150 150 200
Grupp 2 250 250 200
Grupp 3 350 350 200

Grupp 3 har den mest omfattande träningen och vänder sig i princip till de juniorer som har lägst handicap.

Fritt spel för juniorer upp till 18 år på alla distriktets banor 2018 måndag-torsdag (inte röda dagar).

Lannalodge – alla fullvärdiga medlemmar i Kumla GK (inkl juniorer) spelar till halv ordinarie greenfee alla dagar. Gäller även 9-hålsbanan. (För juniorer högst 18 år, se ovan).

Vision
Ungdomskommitten arbetar för att klubbens ungdomar ska erbjudas bra möjligheter till golfträning, stödjer dem vid tävlingar och hjälper dem känna sig viktiga för klubben.
Tillsammans med ungdomarna verkar Ungdomskommitten för gott kamratskap, juste spel, att vi är rädda om banan och att vi alla är goda representanter för klubben – både på hemmabanan och när vi gästspelar på andra banor.

Vi är Hålvärdar för hål 1
Ungdomskommitten och alla juniorer ansvarar tillsammans för att banans första hål är i bra skick. Ta gärna era föräldrar till hjälp också, så de får se vilk

Följ ungdomskommittén på Facebook