Planerade möten 2021
Styrelse- och årsmöten

Datum

Mötestyp

04-jan Styrelsemöte inkl. konstituering av styrelsen

15-feb Styrelsemöte
22-mar Vårårsmöte
19-apr Styrelsemöte
17-maj Styrelsemöte
14-jun Styrelsemöte
16-aug Styrelsemöte (halvårsrapport)
13-sep Styrelsemöte (årsavgifter 2019)
11-okt Styrelsemöte (budgetskiss med kommittéer)
08-nov Styrelsemöte (verksamhetsplan och budget 2019)
13-dec Höstårsmöte

Planerade möten 2021
Övriga möten (Fler möten kommer att planeras)

Datum

Mötestyp

15-feb Marknadskommittén
mar Damkommittén, upptakt, datum oklart
22-mar Marknadskommittén
mar Seniorkommittén, datum oklart
7 -apr Seniorer upptakt, datum oklart
19-apr Marknadskommittén
17-maj Marknadskommittén
14-jun Marknadskommittén
16-aug Marknadskommittén
13-sep Marknadskommittén
11-okt Marknadskommittén
nov Seniorkommittén, , datum oklart
08-nov Marknadskommittén
   13-dec Marknadskommittén
Total Page Visits: 1056 - Today Page Visits: 1