Planerade möten 2020
Styrelse- och årsmöten

Datum

Mötestyp

13-jan Styrelsemöte inkl. konstituering av styrelsen

10-feb Styrelsemöte
09-mar Vårårsmöte
13-apr Styrelsemöte
11-maj Styrelsemöte
08-jun Styrelsemöte
17-aug Styrelsemöte (halvårsrapport)
14-sep Styrelsemöte (årsavgifter 2019)
12-okt Styrelsemöte (budgetskiss med kommittéer)
16-nov Styrelsemöte (verksamhetsplan och budget 2019)
07-dec Höstårsmöte

Planerade möten 2020
Övriga möten (Fler möten kommer att planeras)

Datum

Mötestyp

13-jan Marknadskommittén

10-feb Marknadskommittén
05-mar Damkommittén, upptakt
09-mar Marknadskommittén
11-mar Seniorkommittén
7 -apr Seniorer upptakt
13-apr Marknadskommittén
11-maj Marknadskommittén
08-jun Marknadskommittén
17-aug Marknadskommittén
14-sep Marknadskommittén
12-okt Marknadskommittén
11-nov Seniorkommittén
16-nov Marknadskommittén
07-dec Marknadskommittén