Sammanträdesplan 2017
styrelse och årsmöten

Datum
23 jan  Styrelsemöte (nästan färdigt bokslut presenteras)
27 feb  Styrelsemöte (bokslut)
13 mar  Vårårsmöte (årsbokslut mm)
27 mars  Styrelsemöte (med kommittéordf)
24 apr  Styrelsemöte
12 juni  Styrelsemöte (med kommittéordf)
14 aug  Styrelsemöte (halvårsrapport)
25 sep  Styrelsemöte (årsavgifter 2018, med kommittéordf)
23 okt  Styrelsemöte (budgetskiss)
27 nov  Styrelsemöte (verksamhetsplan och budget för 2017)
11 dec  Höstårsmöte (val av styrelse för 2018, budget 2018)
18 dec  Styrelsemöte (inkl konstituering av ny styrelse)

Planen är lagd med måndagar som ordinarie sammanträdesdag. Sammanträdestid styrelsen 18:00, för årsmöten 18:30.