Planerade möten 2019
Styrelse- och årsmöten

Datum

Mötestyp

Status

08-jan Styrelsemöte inkl. konstituering av styrelsen

Avslutat

11-feb Styrelsemöte
11-mar Vårårsmöte
08-apr Styrelsemöte
06-maj Styrelsemöte
03-jun Styrelsemöte
19-aug Styrelsemöte (halvårsrapport)
16-sep Styrelsemöte (årsavgifter 2019)
14-okt Styrelsemöte (budgetskiss med kommittéer)
18-nov Styrelsemöte (verksamhetsplan och budget 2019)
09-dec Höstårsmöte

Planerade möten 2019
Övriga möten

Datum

Mötestyp

Status

15-jan Marknadskommittén och Tävlingskommittén

Avslutat

11-feb  Marknadskommittén
11-mar Marknadskommittén
12-mar Tävlingskommittén
08-apr Marknadskommittén
25-apr Tävlingskommittén
06-maj Marknadskommittén
03-jun Marknadskommittén
19-aug Marknadskommittén
16-sep Marknadskommittén
14-okt Marknadskommittén
18-nov Marknadskommittén
09-dec Marknadskommittén