Europeiska unionen - Europeiska havs- och fiskerifonden

Projekt med EU-stöd 2016

Klubben har sökt och beviljats stöd inom ramen för EU:s projekt för landsbygdsutveckling. Stödet gäller dels ombyggnad av restaurangens uteplats och uppförande av en paviljong i direkt anslutning till uteplatsen samt nybyggnad av ett bagförråd.

Uteplats och paviljong
Uteplatsen iordningställdes omkring 1990 och har sedan dess varit i stort sett oförändrad. Den har under flera år varit aktuell för förnyelse men klubbens ekonomi har inte medgivit några större insatser. Planering för en förnyelse har dock pågått i en projektgrupp tillsammans med några av klubbens större sponsorer och i början av våren 2016 beslöts att genomföra projektet. Vid den tidpunkten upplevde vi att det borde finnas goda utsikter till stöd via EU:s program för landsbygdsutveckling. Positivt beslut från länsstyrelsen i Örebro län erhölls den 1 juni, vilket innebar att projektet kunde fullföljas fullt ut.

Bilden nedan visar uteplatsen med paviljongen i fonden. Paviljongen är på ca 45 kvm och byggd som ett stabilt växthus i glas, stål och betong. Arkitekt för paviljongen är Per Flodström som under sin tid som stadsarkitekt i Kumla bl a ritat Djupadalsbadet (simhall) och växthuset i Kumla Sjöpark. Paviljongen är försedd med infravärme som möjliggör förlängd säsong.

Uteplats_160623-m

Bagförråd
Golfklubbens bagförråd på ca 60 platser var fullt utnyttjat i och med 2015. Förrådet hade då funnits i 20 år och utökats med ett antal platser vid ett tillfälle.

Klubben har alltid haft en positiv syn på ungdomssidan. I början av 2015 kunde vi inviga den betydligt moderniserade hallen för inomhusträning som ett led i klubbens ungdomssatsning. I början av 2016 kunde vi sedan återinviga ungdomsrummet i Röda boden efter en omfattande renovering. Vi upplevde i detta läge att klubben borde erbjuda särskilt ungdomarna möjlighet att förvara sin golfutrustning på klubben. Behovet bedömdes finnas året runt med tanke på inomhushallen.

Det var med denna bakgrund naturligt att ta in ett nytt bagförråd med prioritet för ungdomarna i vår ansökan om EU-bidrag. Ansökan bifölls och uppbyggnad av förrådet har under året skett på ideell basis. Det rymmer ca 40 bagar och i det närmaste lika många vagnar.

På bilden ses ingången till bagförrådet som ligger på baksidan av golfbilgaraget.

Bagförråd-sept16