Autogirobetalning av medlemsavgift på Kumla GK
Kumla Golfklubb erbjuder både nya och gamla medlemmar möjlighet att betala medlemsavgiften via autogiro i enlighet med nedanstående villkor.

1. Medlemsavgiften skall uppgå till minst 3000 kronor/år.

2. I normalfallet fördelas årsavgiften på tio (10) lika stora betalningar som dras i slutet av månaderna november –augusti. Betalningarna förhöjs med 23 kr/betalning för administrativa kostnader.
(Exempel: Om årsavgiften är 4180 kr dras 418+23=441 kr per betalningstillfälle).

3. För medlemmar som inträder under året fördelas betalningen i princip på återstående månader så att slutbetalning sker genom dragning i slutet av augusti. Förhöjning sker även i detta fall med 23 kr/betalning.

Klubben kan begära en första delbetalning innan rätten till spel på banan aktiveras, varvid återstående belopp läggs ut på delbetalningar via autogiro.

4. Medlemmen svarar för att pengar finns tillgängliga när dragning via autogirot sker i slutet av resp månad.

5. Om pengar för dragning via autogirot inte finns tillgängliga på kontot kan klubben anmoda medlemmen att omgående betala in aktuellt belopp. Sker ej så äger klubben inaktivera rätten till spel på banan utan någon återbetalning av redan erlagda delbetalningar.

Dessa villkor gäller fr o m 2015-09-08. Klubben förbehåller sig rätten att av administrativa skäl begränsa antalet medgivanden till autogirobetalning.

Ansökan om autogirobetalning bör lämnas tidigt på hösten året före medlemsåret för att upplägget skall hinna registreras i tid till första dragningen i slutet av november.

Klubben erbjuder de som missat att anmäla sig i tid eller som gått in sent i klubben möjlighet att få betala via autogiro. I sådant fall läggs betalningrna på 8 månader.

Total Page Visits: 876 - Today Page Visits: 1