Årsavgifter 2021

För fullvärdiga seniorer ingår städavgift med 280 kr. För asterisker, se högerspalten.

Senior 26-79 år (innehar spelrättsbevis) – 4700 kr

Senior 26-79 år (utan spelrättsbevis) – 5350 kr

Veteran 80+ (ej krav på spelrätt) – 2565 kr

Senior 24-25 år (ej krav på spelrätt) – 3410 kr

Senior 22-23 år (ej krav på spelrätt) – 2760 kr

Greenfeemedlem (silvermedlem)** – 2100 kr

Greenfeemedlem (bronsmedlem)*** – 1350 kr

Distansmedlem (non residens) **** – 2400 kr

Junior, 18-21 år (äldre junior) – 1850 kr

Junior, 13-17 år (yngre junior) – 1200 kr

Ungdom (12 år och yngre)
– med spelrätt 750 kr
– utan spelrätt 500 kr (träningsmedlem)

Passiv medlem – 500 kr

Bagförvaringsplats (60 x 70 cm), överskåp – 300 kr
Bagförvaringsplats, liggande överskåp – 300 kr
Bagförvaringsplats (60 x 70 cm), underskåp – 400 kr
Bagförvaringsplats (80 x 80 cm) – 600 kr

Engångsavgifter
Spelrätt senior 26 år och äldre genom klubben – 2000 kr

Inträde under löpande år (efter midsommar)
Seniormedlemmar som inträder i klubben efter midsommar får den första årsavgiften reducerad enligt en fallande skala. Medlemmar som inträder efter den 1 september kan få spela återstående del av året utan kostnad under förutsättning att årsavgiften för nästa år först betalas in.

* Guldmedlemskap. Vid guldmedlemskap behöver medlemmen inte förvärva spelrättsbevis. 

** Greenfeemedlemskap silver. Greenfeemedlem behöver inte – men kan – inneha spelrätt. 
Heldags greenfee är 245 kronor vardag (200 kronor start efter kl 17.00) och 350 kronor för helg dag (250 kronor start efter kl 17.00) Avbrutna ronder ger ingen återbetalning och kan ej heller färdigspelas vid senare tillfälle utan erläggande av ny greenfee. – Silvermedlem erhåller tre personliga vardagsgreenfee som även kan användas lördag/söndag efter kl 13:00 och ytterligare en vid innehav av spelrätt eller kapitalinsats. Greenfeebiljett av här åsyftat slag måste utnyttjas under det år den erhålls, i annat fall förfaller den.

*** Greenfeemedlemskap brons. Heldags greenfee är 295 kronor vardag (230 kronor start efter kl 17.00) och 400 kronor för helg dag (250 kronor start efter kl 17.00) Avbrutna ronder ger ingen återbetalning och kan ej heller färdigspelas vid senare tillfälle utan erläggande av ny greenfee. – Bronsmedlem erhåller två personliga greenfeebiljetter som gäller för spel alla dagar.

**** Distansmedlemskap. Distansmedlem skall vara mantalsskriven minst 10 mil från klubben. Distansmedlem behöver inte – men kan – inneha spelrätt. Medlemmen har tillgång till klubbens bana på samma villkor som fullvärdiga medlemmar.

Övrigt
– Greenfee- och distansmedlemskap räknas inte som fullvärdiga medlemsformer och ger inte rätt till reducerad greenfee vid spel på andra banor i distriktet, inte heller rätt till reducerad greenfee vid deltagande i tävlingar ingående i T-utbytet.
– Greenfeebiljett gäller för spel på banan alla dagar.
– Spelare som under året fyller minst 26 år skall normalt vara innehavare av spelrätt. Betr undantag, se ovan vid guldmedlemskap. Spelrätten kan förvärvas från klubben eller från annan person (observera dock att säljaren vid privat överlåtelse måste hembjuda spelrätten till klubben före den tilltänkta försäljningen).
– Årsavgiften faktureras normalt på två fakturor, den ena med förfallodatum sista november och den andra med sista februari. Möjlighet finns även att betala årsavgiften genom autogiro.

För mer info kontakta klubben på tel 019-58 70 80 eller e-post info@kumlagk.se.

Total Page Visits: 3961 - Today Page Visits: 1