Hyra av golfbil för medlemmar

Fr o m 1 januari 2018 gäller följande regler för medlemmarnas användning av rubricerade fordon. OBS att föraren av golfbil skall ha fyllt 18 år och ha körkort.

Golfbil (endast medlemmar med läkarintyg/klubbintyg)
Normalpriset 130 kr/rond gäller alltid under lördagar, söndagar och helgdagar. Det gäller även under vardagar vid förbokning av golfbil dagen före speldagen eller tidigare.

Rabatterat pris 100 kr/rond gäller vardagar vid bokning speldagen eller – i mån av tillgång – utan föregående bokning.
För seniorernas måndagsgolf gäller speciellt att bokning får ske före speldagen med bibehållande av rabatterat pris.

Samåkning i hyrd golfbil är tillåten, dock får högst 2 personer samtidigt färdas i bilen. Den medåkande behöver inte ha läkar- eller klubbintyg vid sällskapsspel.

Golfbil (medlemmar utan läkarintyg/klubbintyg)
Pris 300 kr/rond.

OBS att priserna ovan är för en rond. Vid ytterligare rond samma dag kostar denna 50% av priset för rond 1. Kolla med receptionen att samma bil kan användas för rond 2. För sena ronder rekommenderas bensindriven golfbil.

Återlämning. Golfbil skall vara återlämnad senast då anläggningen enligt anslag låses (fredag-lördag kl 19:00, övriga dagar kl 20:00) såvida inte annat överenskommits.

Husvagnsuppställning för klubbmedlemmar

Medlemmar i Kumla GK får under säsong ställa upp och använda husvagn eller husbil på klubbens område på särskilt förmånliga villkor. Incheckning sker på vanligt sätt genom anmälan i receptionen.

Pris per natt utan el 15 kr (ekipaget får då inte vara anslutet till eluttag någon del av dygnet).

Pris per natt med el 40 kr (gäller även om ekipaget är anslutet till eluttag under del av dygnet).

Vid längre uppställning bör betalning ske veckovis eller minst var 14:e dag. Det åvilar medlemmen att ange dygn med resp utan el under perioden.

En förutsättning för att klubben skall kunna erbjuda detta låga pris är att inte externa gäster undanträngs. Vi bedömer att det under säsong kommer att finnas plats för alla. Men i förekommande fall kan klubbmedlem få acceptera anvisad plats utanför ordinarie uppställningsytor för att erhålla det särskilda medlemspriset.

139total visits,1visits today