Greenfeesamarbeten med andra klubbar

Klubbens samarbeten med andra klubbar är i regel upplagt så att man ger varandra samma förmåner. Vi har därför valt att samla överenskommelserna under rubriken Greenfee.

Om bokning inte är möjlig p g a tävling eller annan orsak erbjuds ingen ersättningsdag.