Greenfeesamarbeten med andra klubbar 2021

Grenfeesamarbete inom Örebro läns golfdistrikt
Samarbetet gäller fullvärdiga medlemmar i resp klubb

Degerfors GK och Nora GK. Fullvärdiga medlemmar spelar helgfri måndag – fredag (hela dagarna) samt söndag fr o m kl 14 för 200 kr.

Kårsta GK och Lindesbergs GK. Fullvärdiga medlemmar spelar helgfri måndag – fredag (hela dagarna) samt söndag fr o m kl 14 för 250 kr.

Stjernfors GK Fullvärdiga medlemmar i Kumla GK spelar Stjernfors för 150 kr medan medlemmar i Stjernfors GK spelar Kumla för 200 kr. Avtalet gäller vardagar.

Övriga klubbar

Töreboda GK Fullvärdiga medlemmar i Kumla GK spelar för  300 kr  alla dagar för seniorer. Juniorer betalar 150 kr alla dagar.

Vingåkers GK Greenfeerabatt vardagar 100 kr (juniorer 50 kr)

Fullerö GK Rabatt 100 kr på ordinarie greenfee alla dagar.

Skerike GK Seniorer 250 kr alla dagar, juniorer 100 kr.

Anm: Med vardag avses helgfri måndag – fredag.

Juniorkortet:

Juniorkortet hjälper alla juniorer under 21 års ålder att utvecklas. Grundtanken är att juniorerna ska få pröva på banor i distriktet till en rimlig kostnad. Tidigare har detta inte reglerats men från och med 2020 skall ”juniorkortet” uppvisas vid ankomst och även meddelas vid bokning.  Klubben har 5 kort som lånas/kvitteras ut och lämnas tillbaka vid varje speltillfälle. Varje kort berättigar till 2 ronder per bana inom vårt distrikt. Se även klubbarnas överenskommelse, Klicka här

Total Page Visits: 2075 - Today Page Visits: 3