Medlemstidningen Golfaren

Klubben har av olika skäl gått över till att endast publicera medlemstidningen digitalt. Medlemmar som anmält en fungerande en fungerande e-postadress informeras om att ett nytt nummer utkommit medan övriga hänvisas till att besöka klubbens hemsida och kontrollera saken. Vissa nummer av Golfaren skickas också till klubbens sponsorer.

Klicka på en länk för att läsa önskat nummer av Golfaren

Golfaren nr 1_2018

Golfaren nr 3_2017

Golfaren nr 2 2017

Golfaren Nr 1_2017

Golfaren Nr 5 2016

Golfaren Nr 4_2016

Golfaren Nr 3_2016

Golfaren Nr 2_2016

Golfaren Nr 1_2016

Golfaren Nr 6_2015

Golfaren Nr 5_2015

Golfaren Nr 4_2015

Golfaren Nr 3_2015

Golfaren Nr 2_2015

Golfaren Nr 1_2015

Golfaren Nr 4_2014

Golfaren Nr 3_2014

Golfaren Nr 2_2014

Golfaren Nr 1_2014