Erbjudanden till klubbens medlemmar från våra sponsorer

På denna sida ges möjlighet för klubbens sponsorer att lämna erbjudanden till klubbens medlemmar

Fluegger Färg, Marsvägen 1, Kumla, erbjuder medlemmar i Kumla Golfklubb 20% rabatt på inköp i butiken.