På grund av FHM nya direktiv stänger vi grupp träningarna under november. Slaghallen stängs för grupper men kan användas av max 5 personer.  Nytt beslut kan ev. väntas den 2020-11-24.

Styrelsemötet kan bli max 6 personer om alla deltar på plats, vi kan hålla avstånd och mötet kommer att hållas som vanligt.