Golfrestaurangen

Golfrestaurangen drivs som ett separat företag och disponerar i princip hela den gamla mangårdsbyggnaden. Restaurangen rymmer upp till 70 gäster. Restauratör sedan våren 2016 är Helena Lannhard.

Restaurangens ordinarie öppettid utom golfsäsongen är vardagar kl 10-14:30, lunch serveras kl 11-14. Ytterligare öppethållande avtalas direkt med restauratören. I samband med jul- och nyårshelgerna är restaurangen stängd.

Restaurangen nås på telefon 019-57 71 75 alt 073-654 81 50 .

Swishnummer till restaurangen är 123 192 1444.

E-post till restaurangen är helene_lannhard@hotmail.com.

Restaurangen finns på Facebook
www.facebook.com/kumlagolfrestaurang

Uteplats/Paviljong

Framför restaurangen med vidsträckt utsikt över bl a hålen 1 och 18 ligger en uteplats med servering. Uteplatsen har förnyats och en paviljong på ca 45 kvm byggts i direkt avslutning till uteplatsen. Paviljongen är öppen hela dagarna och även på kvällstid. Den är ursprungligen tänkt som regn- och vindskydd då det inte är så lockande att sitta på uteplatsen men kommer säkert att få en vidsträcktare användning. Restaurangen kommer att ha möjlighet att disponera paviljongen för olika arrangemang och då tillfälligt avlysa den för andra gäster.

Restaurangens inneservering fungerar som vanligt och man kan se paviljongen som en utökad kapacitet sommartid.

Vi har tagit uteplats och paviljong i bruk från början av juni.