Wärdshuset

Wärdshuset drivs som ett separat företag och disponerar i princip hela den gamla mangårdsbyggnaden. Restaurangen rymmer upp till 70 gäster. Catering, evenemang och även nöjeskvällar arrangeras.

För frågor och bokningar nås restaurangen på telefon nummer 076 – 0222081.

Uteplats/Paviljong

Framför restaurangen med vidsträckt utsikt över bl a hålen 1 och 18 ligger en uteplats med servering.  Paviljongen är öppen hela dagarna och även på kvällstid. Den är ursprungligen tänkt som regn- och vindskydd då det inte är så lockande att sitta på uteplatsen men kommer säkert att få en vidsträcktare användning. Restaurangen kommer att ha möjlighet att disponera paviljongen för olika arrangemang och då tillfälligt avlysa den för andra gäster.

Restaurangens inneservering fungerar som vanligt och man kan se paviljongen som en utökad kapacitet sommartid.

Total Page Visits: 6415 - Today Page Visits: 2