Nedan gällde 2018, uppgifter för 2019 kommer under januari

Träningstider

 Grupp 1a Grupp 1b  Grupp 2  Grupp 3
 Måndag 17:00 – 18:00 18:00-19:00 19:00- 21:00
 Onsdag 17:00-18:00 18:00-20:00

 

Ungdomar som under 2018 fyller högst 12 år och saknar grönt kort (träningsmedlemmar) betalar 500 kr i medlemsavgift. Gäller även om ungdomen tar grönt kort senare under året.

Avgift för deltagande i träningsgrupp (kronor/termin)

 

Träningsgrupp Vår Höst Vinter
Grupp 1 150 150 200
Grupp 2 250 250 200
Grupp 3 350 350 200

 

Grupp 3 har den mest omfattande träningen och vänder sig i princip till de juniorer som har lägst handicap.

Fritt spel för juniorer upp till 18 år på alla distriktets banor 2019 måndag-torsdag (inte röda dagar).