Golfskola ungdom 6 – 13 år

Vi kommer att 2018 i likhet med tidigare år anordna golfskola i ett par omgångar efter vårterminens slut. Huvudansvarig för golfskolan blir vår pro och som ledare för de olika träningsgrupperna i varje kursomgång fungerar ett antal av klubbens äldre, duktiga juniorer.

En uppdelning sker inom resp kursomgång efter ålder och tidigare erfarenhet av golf. Deltagarna tränar golfens grundslag såsom utslag (drivar), järnslag, pitchar, chippar, bunkerslag och puttar. Det blir också tillfälle till spel på korthålsbanan (5 hål). Deltagarna får även pröva på några hål på 18-hålsbanan.

Kursdatum för golfskolan är 18-21 juni och 25-28 juni. Informationsblad finns på klubben. Kurserna är vardera 4 dagar och sinsemellan likvärdiga. De pågår prel 9:00 – 14:00 varje kursdag med samling och upprop kl 9:00. Pris 600 kr inkl förplägnad.

Under förutsättning av tillräckligt intresse anordnas en ren ungdomskurs för golfens Gröna kort efter golfskolans slut.