Utbildning (villkor 2019, 2020 ej ännu beslutat)

NYBÖRJARKURS (Gröna kortet)
omfattar ett introduktionspass, teoriutbildning (3 pass om 1,5-2 tim vardera) och praktikträning (ett pass à 2 tim och 5 pass à 1,5 tim).

Utöver de nämnda utbildningspassen tillkommer avslutande teori- och uppspelsprov, varefter grönt kort erhålls under förutsättning av godkända prov och genomförda fadderronder. Teoridelen omfattar golfvett, golfregler, handicap-bestämmelser samt förande av scorekort.

Kursavgift 1.900 kr (ungdom t.o.m. 21 år 1.500 kr). Priset inkluderar ett uppspelsprov. Enbart uppspelsprov eller förnyat uppspelsprov kostar 400 kr (vuxna) eller 300 kr (ungdom upp till 21 år).

Av kurskostnaden avräknas 1200 kr (vuxen) eller 600 kr (ungdom upp till 21 år) i samband med medlemskap inom 6 mån efter avslutad teoridel. Angivna belopp kan endast användas för betalning av medlemsavgift i Kumla GK. Från 2014 gäller en begränsningsregel som säger den sammanlagda kostnaden för kurs och medlemskap under utbildningsåret inte skall överstiga vad en fullvärdig medlem med spelrätt betalar första året, dvs 4.600 kr under 2019.

Elev som erhåller grönt kort i augusti eller senare under 2019 kan teckna ett fullvärdigt medlemskap i Kumla GK för resten av 2019 och hela 2020 och då avräkna 1200 kr (junior 600 kr). Det innebär att ett fullvärdigt medlemskap utan spelrätt kostar 3.520 kr (4.720 minus 1200 kr) för en senior.

Den som tagit grönt kort kan året efter utbildningsåret välja att bli guldmedlem (utan spelrätt) för det pris en ny medlem i klubben betalar (f n 4.720 kr) eller förvärva spelrätt och sedan betala en lägre årsavgift (f n 4.600 kr).

Upplysningar och anmälan genom kansliet på telefon 019-58 70 80 eller via e-post reception@kumlagk.se
Läs gärna foldern ”Börja spela golf på Kumla GK” innan du hör av dig. Foldern kan erhållas i en tryckt version genom klubbens reception (nytryckt våren 2017 med då gällande villkor).

Utbildningen följer i stort sett det upplägg som redovisas i Svenska Golfförbundets broschyr ”Börja spela golf”. Om tillräckligt många ungdomar (6-8 st) anmäler sig kan en ren ungdomskurs anordnas. Elever bör vara från 12 år och uppåt. Yngre kan ta grönt kort genom att vara med i klubbens ungdomsträning och klara av Golfäventyret.

I utbildningen ingående åskådar- och fadderronder är kostnadsfria och klubben kan ordna spelsällskap vid behov. Efter utbildningens slut finns möjlighet att få spelsällskap för att komma ut på banan. Kumla GK kommer att fortsatt prioritera steget från utbildning till självständigt spel på banan.

Aktuella kurser 2020 ännu ej planerade, nedan är hur det såg ut 2019

Nedan ges en förteckning över klubbens nybörjarkurser. Receptionen har uppgift om utbildningspassens förläggning på dagar och tider. Man har också uppgift om anmälda deltagare. OBS att även om en kurs är fullbokad kan det finns skäl att sätta upp sig på reservlista. Man kan stå på reservlista samtidigt som man är anmäld till en senare kurs. Den praktiska övningen görs inomhus eller utomhus beroende på väderlek.

701total visits,1visits today