Utbildning (villkor 2018)

NYBÖRJARKURS (Gröna kortet)
omfattar ett introduktionspass, teoriutbildning (3 pass om 1,5-2 tim vardera) och praktikträning (ett pass à 2 tim och 5 pass à 1,5 tim).

Utöver de nämnda utbildningspassen tillkommer avslutande teori- och uppspelsprov, varefter grönt kort erhålls under förutsättning av godkända prov och genomförda fadderronder. Teoridelen omfattar golfvett, golfregler, handicap-bestämmelser samt förande av scorekort.

Kursavgift 1.900 kr (ungdom t.o.m. 21 år 1.500 kr). Priset inkluderar ett uppspelsprov. Enbart uppspelsprov eller förnyat uppspelsprov kostar 400 kr (vuxna) eller 300 kr (ungdom upp till 21 år).

Av kurskostnaden avräknas 1200 kr (vuxen) eller 600 kr (ungdom upp till 21 år) i samband med medlemskap inom 6 mån efter avslutad teoridel. Angivna belopp kan endast användas för betalning av medlemsavgift i Kumla GK. Från 2014 gäller en begränsningsregel som säger den sammanlagda kostnaden för kurs och medlemskap under utbildningsåret inte skall överstiga vad en fullvärdig medlem med spelrätt betalar första året, dvs 4.480 kr under 2018.

Elev som erhåller grönt kort i augusti eller senare under 2018 kan teckna ett fullvärdigt medlemskap i Kumla GK för resten av 2018 och hela 2019 och då avräkna 1200 kr (junior 600 kr). Det innebär att ett fullvärdigt medlemskap utan spelrätt kostar 3.400 kr (4.600 minus 1200 kr) för en senior.

Den som tagit grönt kort kan året efter utbildningsåret välja att bli guldmedlem (utan spelrätt) för det pris en ny medlem i klubben betalar (f n 4.600 kr) eller förvärva spelrätt och sedan betala en lägre årsavgift (f n 4.480 kr).

Upplysningar och anmälan genom kansliet på tel 019-58 70 80 eller via e-post reception@kumlagk.se
Läs gärna foldern ”Börja spela golf på Kumla GK” innan du hör av dig. Foldern kan även erhållas i en tryckt version genom klubbens reception (nytryckt våren 2017 med då gällande villkor).

Utbildningen följer i stort sett det upplägg som redovisas i Svenska Golfförbundets broschyr ”Börja spela golf”. Om tillräckligt många ungdomar (6-8 st) anmäler sig kan en ren ungdomskurs anordnas. Elever bör vara från 12 år och uppåt. Yngre kan ta grönt kort genom att vara med i klubbens ungdomsträning och klara av Golfäventyret.

I utbildningen ingående åskådar- och fadderronder är kostnadsfria och klubben kan ordna spelsällskap vid behov. Efter utbildningens slut finns möjlighet att få spelsällskap för att komma ut på banan. Kumla GK kommer att fortsatt prioritera steget från utbildning till självständigt spel på banan.

Aktuella kurser

Nedan ges en förteckning över klubbens nybörjarkurser. Receptionen har uppgift om utbildningspassens förläggning på dagar och tider. Man har också uppgift om anmälda deltagare. OBS att även om en kurs är fullbokad kan det finns skäl att sätta upp sig på reservlista. Man kan stå på reservlista samtidigt som man är anmäld till en senare kurs.

Teori kurs A och B 

28/1, 4/2 och 11/2 kl 15:00-17:30
Avslutande prov 18/2 kl 15:00-16:30

Kurs A (inomhus, praktiktider)

Tisdagar och torsdagar under perioden 30/1-15/2.
Kvällstid kl 17:30-19:00 alla tillfällen

Kurs B (inomhus, praktiktider)

Tisdagar och torsdagar under perioden 30/1-15/2.
Kvällstid kl 19:00-20:30 alla tillfällen

 

Grönt kort KuGK 2018 – Teori och praktiktider

 

PROVA-PÅ-GOLF
Kom gärna upp till klubben och prova golfen praktiskt tillsammans med någon av våra erfarna medlemmar. Du får tillfälle att slå långa slag på vår driving-range, putta och chippa på våra övningsgreener och även utnyttja övningsfält och övningsbana (f n 5 korthål med utslag från matta). Anmäl gärna ditt intresse till receptionen på klubben så att någon säkert tar emot. – Prova-på-golfen är kostnadsfri och utan alla förbindelser. Har du inte egna klubbor går det att låna tillfälligt på klubben.

Prova-på-golfen är ett bra steg på vägen för den som funderar på att börja spela golf men vill veta lite mer om vad det innebär innan man anmäler sig till någon nybörjarutbildning. Läs gärna också i vår broschyr ”Börja spela golf på Kumla GK” om hur man kommer igång och vad det kostar att genomgå utbildning och sedan spela.