Probyggnad

Klubbens pro har under flera år haft en provisorisk och mindre ändamålsenlig kontorsarbetsplats i anslutning till receptionen. Möjligheterna att förvara utrustning som behövs i den dagliga verksamheten har varit begränsade.

Den byggnad som nu uppförs kommer att ge klubbens pro betydligt bättre förutsättningar för sitt arbete. Byggnaden ligger centralt på klubbhusområdet med närhet till såväl övningsgreener och driving range som ungdomsrum och reception. Byggnaden är tilltagen med tanke på att man skall kunna ha mindre möten och genomgångar av filmade lektioner.

Den nya byggnaden kommer även att inrymma en kontorsarbetsplats för klubbens greenkeeper. Denne har hela tiden saknat en ordentlig kontorsarbetsplats men får nu tillgång till en sådan. Vi bedömer också att samlokaliseringen av pro och greenkeeper kan stimulera samarbetet kring banan.

Byggnaden uppförs på ideell bas och någon fastställd tidsplan för arbetet finns inte i dagsläget. Den kommer att målas i en färg som matchar den intilliggande Röda Boden.