Inomhushall för träning

Klubbens tidigare ganska enkla slaghall kunde efter en rejäl renovering invigas i januari 2015. Hallen är på drygt 200 kvm, varav drygt 50 kvm puttmatta med egenskaper som ligger nära normala sommargreener. Fyra utslagsmattor finns, varav en är förberedd för anslutning av ett Flightscope där instruktören får värdefull information om spelarens sving.

I direkt anslutning till träningshallen finns ett litet pentry och i hallen finns ett utrymme med bord och stolar. Här finns möjlighet för de tränande att ta en paus och för skjutsande föräldrar att vänta på sina adepter.

Hallschema hösten 2017/våren 2018

Hallschemat ger en översikt av hur hallen är tänkt att disponeras. Schemaläggningen kommer att utvecklas i takt med att vi lär oss hur hallen bäst utnyttjas.

>> Hallschema Kumla GK 2018