Utbildningskommittén

Ordförande
Rune Gustafsson

Ledamöter
Elisabeth Sandberg
Mimmie Södergren

Kommittén svarar för den teoretiska utbildningen av nybörjare i golfens grunder och regelkunskap och golfvett