Startsida


Fullvärdigt medlemskap för nya medlemmar 2015
Kumla Golfklubb erbjuder en 18-hålsbana av god klass med lång spelsäsong och bra tillgänglighet. Banan ligger väl till i förhållande till Kumla, Hallsberg och stora delar av Örebro. Om du vill veta mer om klubben eller bekanta dig med banan före ett beslut så ta kontakt med vår reception.
>> Höstannons

Greenfeemedlemskap från 1140 kr
Klubben erbjuder ett par typer av greenfeemedlemskap. Bronsmedlemskap kostar 1140 kr och ger två greenfeebiljetter och rabatt (vardagar 90 kr, helger 60 kr)
på en redan låg greenfee.


Seniorernas vårträff 4 februari (2015-01-26)
Seniorernas vårträff ligger tidigare i år än brukligt. Anmälan 28 januari. Inbjudan har legat ute på bl a distriktets hemsida men kommer även här om än lite sent.
>> Till inbjudan

Skidspår uppdragna på banan (2015-01-23)
Skidspår är nu uppdragna på golfbanan. Parkeringsplatsen på klubben är upplogad men det går att stå även vid hål 10 och övningsfältet.

Schema för träningshallens utnyttjande (2015-01-19)
Det är ännu för tidigt att fastlägga något definitivt schema för hallens utnyttjande. Det schema som nu läggs ut får ses som preliminärt i avvaktan på att vi skall vinna erfarenhet av hur det bör se ut på längre sikt. Det går att utnyttja tider som är reserverade för Spongh i den mån han inte själv utnyttjar dem men vi har ännu ingen mekanism för att hantera detta. Inledningsvis torde ändå de vita tiderna i schemat och öppet hus-tiderna förslå.
>> Till hallschemat

Inbjudan Tjejsatsningen 31 jan–1 feb
 (2014-01-18)
Stjernfors GK står på tur. 
Träningshallen var välbesökt av klubbens ungdom (2014-01-18)
Vintersäsongsträning för grupp 1 och 2, söndagar kl 10–12 fram till påsk
Bra kvällar på Universitetet (2016-01-16)
Liksom tidigare år ordnar ÖLGF och SISU tre föreläsningskvällar på Örebro Universitet. I år får väl Fanny Sunesson anses som främsta dragplåster.
>>Till programmet på ÖLGF:s hemsida

Datum för gruppträningar inomhus
(2015-01-16)
De populära inomhusträningarna med Henrik Spongh börjar redan den 2 februari i vår nyinvigda träningshall. Grupperna består av 4 personer och man träffas vid 4 tillfällen. Priset är som tidigare 500 kr/deltagare och betalas efter bekräftad anmälan till klubbens bankgiro. Listan över tider publiceras här för enkelhetens skull men återfinns sedan under rubriken Träningar i vänsterspalten.
>> Till bokningslistan

Träningshallen invigd (2015-01-16)
Tisdagen den 13 januari var det dags att inviga klubbens egen golfhall. Den inre ombyggnaden av den gamla slaghallen var då klar och resultatet bedöms allmänt som lyckat. Klubben har nu en modern och fräsch hall på 220 kvm som inrymmer 4 utslagsplatser, en större och något ondulerad puttmatta och en cafeteriadel med pentry. Vägledande för projektet har varit att skapa en hall som är attraktiv för dagens golfintresserade ungdom. Resultatet har blivit en hall som är bra för alla ålderskategorier. Med hallen förlängs den redan långa golfsäsongen på Kumla GK till att även innefatta vintern.

Ombyggnadsprojektet har kunnat genomföras tack vare stöd från Örebro Läns Idrottsförbund, Svenska Golfförbundet och Kumla kommun. Klubben framför sitt tack till bidragsgivarna.
>> Invigningsnummer 1/2015 av klubbtidningen Golfaren

Positiva vibbar inför det nya året (2015-01-01)
2014 blev ett bra år för klubben ur flera aspekter och vi ser fram mot 2015 års säsong med goda förhoppningar. Så här på årets första dag är vädret grått och trist och den lilla snö som funnits helt borta. De stora frågetecknen just nu är hur greenerna skall klara den återstående vintern och när vi kan öppna med ordinarie greener. Påsken kommer direkt i början av april och det går inte att idag säga om det blir spel då eller inte.

Vi har kunnat glädja oss åt flera säsonger med bra greener, kanske framför allt den senaste. Greenerna har varit jämna och lite snabbare än tidigare, troligen som en följd av att vi sedan ett par år vältrat dem. Vi har också tagit bort en del träd så att greenerna fått mera ljus och luft. Karaktären av parkbana har förstärkts genom gallring och röjning i utkanten av flertalet hål. Hålen 4-7 har genom ihärdiga dräneringsinsatser nått samma standard som banan i övrigt.

I mitten av januari tar vi den nya träningshallen i bruk. Därmed kan vi erbjuda klubbens ungdomar och andra verksamhet året runt och göra oss mera okänsliga för vädrets nycker. Utan att släppa fokus på banan kommer vi att ägna mera kraft åt klubbhusområdet med reception och restaurang. Vi utökar också receptionens öppettider för bättre service till medlemmar och gäster.

Vår målsättning är att utveckla klubben och banan med bibehållande av dem familjära andan och goda tillgången till tider på banan.

Info om länets tjejsatsning (2014-12-29)
Info om tjejsatsningen finns på ÖLGF:s hemsida.

Golfhäftet 2015 kan nu köpas på klubben
(201-11-18)
Du kan nu köpa Golfhäftet 2015 på klubben. Lämpligt som julklapp till någon närstående eller varför inte till dig själv. Köper du två häften får du ett presentkort på en handske eller en handduk från Callaway som måste lösas in senast under januari 2015. - Själva häftet är inte tryckt ännu, vad du får direkt är plastkortet som skall visas upp vid spel på någon av de 550 klubbar inom och utom landet som kortet gäller på.

 

 


 

Adress:
Kumla Golfklubb
Box 46
692 21 Kumla

 

Kontakt:
Telefon 019-58 70 80
info@kumlagk.se

 

    Producerad av A&O
Teknik Website Baker

Kontakta oss Företag/Konferens Gäst-Greenfee Tidsbokning Tävlingar Medlemskap Träning / Utbildning

 

golf.se

olgf.nu

SISU

kumla.se

Temperatur

Väder

Kumla Golfklubb 
ungdom

Kumla GK
(sidoinfo)

Reception
Må - fre 9:00 - 15:00
Lö - sö stängt
Tel 019-58 70 80
reception@kumlagk.se

Golfinstruktör
Henrik Spongh
Tel 070-225 79 68

Restaurang
Öppen vardagar
Tel 019-57 71 75 

Banstatus

Tävlingskalender

Aktivitetskalender


Golfaren nr 1/2015
Läs mer (2015-01-16)

Matchspelsregler
Läs mer (2013-05-05)