Startsida


Fullvärdigt medlemskap för nya medlemmar 2015
Kumla Golfklubb erbjuder en 18-hålsbana av god klass med lång spelsäsong och bra tillgänglighet. Banan ligger väl till i förhållande till Kumla, Hallsberg och stora delar av Örebro. Om du vill veta mer om klubben eller bekanta dig med banan före ett beslut så ta kontakt med vår reception.
>> Höstannons

Greenfeemedlemskap från 1140 kr
Klubben erbjuder ett par typer av greenfeemedlemskap. Bronsmedlemskap kostar 1140 kr och ger två greenfeebiljetter och rabatt (vardagar 90 kr, helger 60 kr)
på en redan låg greenfee.


Orrbyslaget 1 maj och Kumla Open öppna för anmälan (2015-02-23
Vi håller nu på att lägga upp säsongens tävlingar och andra bokningar i bokningssytemet GIT.. De första tävlingarna är Orrbyslaget, som traditionellt går av stapeln den 1 maj, och Kumla Open (tidigare Högtorp Cup) den 14 maj. Det går bra att anmäla sig till båda dessa tävlingar redan nu. När det gäller Orrbyslaget vill vi gärna ha några anmälningar som åtföljs av kortbetalning via Min Golf på golf.se. Systemet för förhandsbetalningar är omlagt inför detta år och vi vill gärna i god tid testa hur det fungerar i praktiken.

Anmälningsavgiften för Kumla Open är i år höjd till 600 kr liksom för alla tävlingar i Seemore Tour. Prissumman är också höjd. Det går bra att betala över Min Golf vid anmälan men vi föreslår att spelare med hcp över 3,0 väntar tills uttagningen är klar.

Träningshallen (2015-02-05)
Vår nyinvigda hall används sedan mitten av januari för ungdomsträningar och olika aktiviteter för grupper av vuxna. Erfarenheterna av hallen är goda och vi arbetar nu på att installera ett kortbaserat låssystem för att ge fler möjlighet till träning under kvällar och helger. Självfallet kommer vi att meddela på hemsidan när systemet är på plats och vad som då gäller. Tills vidare gäller det hallschema som tidigare publicerats.
>> Till hallschemat

Träningshallen var välbesökt av klubbens ungdom (2015-01-18)
Vintersäsongsträning för grupp 1 och 2, söndagar kl 10–12 fram till påsk
Bra kvällar på Universitetet (2015-01-16)
Liksom tidigare år ordnar ÖLGF och SISU tre föreläsningskvällar på Örebro Universitet. I år får väl Fanny Sunesson anses som främsta dragplåster.
>>Till programmet på ÖLGF:s hemsida

Datum för gruppträningar inomhus
(2015-01-16)
De populära inomhusträningarna med Henrik Spongh börjar redan den 2 februari i vår nyinvigda träningshall. Grupperna består av 4 personer och man träffas vid 4 tillfällen. Priset är som tidigare 500 kr/deltagare och betalas efter bekräftad anmälan till klubbens bankgiro. Listan över tider publiceras här för enkelhetens skull men återfinns sedan under rubriken Träningar i vänsterspalten.
>> Till bokningslistan

Positiva vibbar inför det nya året (2015-01-01, uppdat 2015-02-21)
2014 blev ett bra år för klubben ur flera aspekter och vi ser fram mot 2015 års säsong med goda förhoppningar. Det mesta av snön är nu borta och de flesta greenerna fria från snö och is. Ett första intryck är att övervintringen gått bra. Påsken kommer direkt i början av april och det går inte att idag säga om det blir spel då eller inte.

Vi har kunnat glädja oss åt flera säsonger med bra greener, kanske framför allt den senaste. Greenerna har varit jämna och lite snabbare än tidigare, troligen som en följd av att vi sedan ett par år vältat dem. Vi har också tagit bort en del träd så att greenerna fått mera ljus och luft. Karaktären av parkbana har förstärkts genom gallring och röjning i utkanten av flertalet hål. Hålen 4-7 har genom ihärdiga dräneringsinsatser nått samma standard som banan i övrigt.

I mitten av januari tog vi den nya träningshallen i bruk. Därmed kan vi erbjuda klubbens ungdomar och andra verksamhet året runt och göra oss mera okänsliga för vädrets nycker. Utan att släppa fokus på banan kommer vi att ägna mera kraft åt klubbhusområdet med reception och restaurang. Vi utökar också receptionens öppettider för bättre service till medlemmar och gäster.

Vår målsättning är att utveckla klubben och banan med bibehållande av dem familjära andan och goda tillgången till tider på banan. 

Adress:
Kumla Golfklubb
Box 46
692 21 Kumla

 

Kontakt:
Telefon 019-58 70 80
info@kumlagk.se

 

    Producerad av A&O
Teknik Website Baker

Kontakta oss Företag/Konferens Gäst-Greenfee Tidsbokning Tävlingar Medlemskap Träning / Utbildning

 

golf.se

olgf.nu

SISU

kumla.se

Temperatur

Väder

Kumla Golfklubb 
ungdom

Kumla GK
(sidoinfo)

Reception
Må - fre 9:00 - 15:00
Lö - sö stängt
Tel 019-58 70 80
reception@kumlagk.se

Golfinstruktör
Henrik Spongh
Tel 070-225 79 68

Restaurang
Öppen vardagar
Tel 019-57 71 75 

Banstatus

Tävlingskalender

Aktivitetskalender


Angeläget till klubbens medlemmar:
Kontrollera dina uppgifter
i Min Golf så att mobil, e-post och postadress
stämmer.
Tack på förhand hälsar kansli och reception.

Hur Toni kom till Sverige
>>Läs mer (2015-02-17)

Säsongsinfo damer
Läs mer (2015-02-10)

Vårårsmöte 9 mars
Läs kallelsen (2015-02-09)

Golfaren nr 1/2015
Läs mer (2015-01-16)

Matchspelsregler
Läs mer (2013-05-05)