Banstatus 19 februari 2019

Banan är för närvarande stängd för allt spel.

Information om banstatus läggs ut fortlöpande. Uppgifter lämnas även av receptionen. Uppdatering under säsong sker normalt minst en gång per vecka. Kortsiktiga störningar eller åtgärder redovisas under Nyheter.

Temperatur

Vader kopiera

Bilden är tagen 2018-07-07 över hål 16 efter vassröjning.

.