Banstatus 8 oktober 2018

Banan inkl greenerna är totalt sett i god kondition med tanke på säsongen. Höstgreenfee gäller fr o m 8 okt (vard 250 kr, helger 300 kr). Spel får ej ske på greener som är vita av frost utan då gäller vintergreener (greenfee 100 kr).

WC efter hål 3/7 är nu öppet liksom toan vid tee nr 12. Vattenpåfyllning vid bankiosken och hål 12.

Golfrestaurangen är öppen vardagar kl 9:00-14:30. Lunch serveras kl 11-14. Förlängt öppethållande efter överenskommelse.

Lägesförbättring en klubblängd på den finklippta delen av banan tillämpas tills vidare.

Information om banstatus läggs ut fortlöpande. Uppgifter lämnas även av receptionen. Uppdatering under säsong sker normalt minst en gång per vecka. Kortsiktiga störningar eller åtgärder redovisas under Nyheter.

Temperatur

Vader kopiera

Bilden är tagen 2018-07-07 över hål 16 efter vassröjning.

.