Banstatus

På lördagen den 6 april öppnade vi banan för spel på ordinarie, s.k. sommargreener. Banan närmar sig ”sommarskick”, vi jobbar fortsatt intensivt med förbättringsarbeten för att nå önskad nivå för året.

Information om banstatus läggs ut löpande när det finns förändringar eller annat att upplysa om. Uppgifter lämnas även av receptionen. Kortsiktiga störningar eller åtgärder redovisas under Nyheter.

Väderprognos

Från 

Väderprognos

Från 

Bilden är tagen 2018-07-07 över hål 16 efter vassröjning.

.