Banstatus 20 juni 2017

Banan inkl greenerna är i bra skick.

Driving rangen är öppen. Flera möjligheter finns att betala i bollautomaten, bl a med Visa/Mastercard.

WC efter hål 3/7 har öppnats. Toan vid tee nr 12 öppen som tidigare. Vattenpåfyllning vid bankiosken och vid hål 12.

Golfrestaurangen är öppen för lunch alla dagar kl 9-15, lunch kl 11-14. Bankiosken är öppen dagligen.

Vildsvinsskadorna på banan är i huvudsak begränsade till hål 1. Green, tee och fairway är oskadade även på detta hål.Som helhet har skadorna på banan marginell betydelse.

Vi kommer givetvis att återställa skadade områden, bl a genom nysådd. Sedan vi fick upp elstängsel runt hålen 1-11 och 16-18  samt rangen och övningsfältet har inga nya skador tillkommit. Vissa mycket begränsade skador finns på hålen 14 och 15 och vi räknar med att sätta stängsel även där.

Information om banstatus läggs ut fortlöpande. Uppgifter lämnas även av receptionen. Uppdatering under säsong sker normalt minst en gång per vecka. Kortsiktiga störningar eller åtgärder redovisas under Nyheter.

Temperatur

Vader kopiera

Bilden är tagen 2017-06-01 med hål 1 till höger i bild och hål 18 till vänster.

.