Banstatus 21 augusti 2018

Banan är totalt sett i god kondition. Greenerna får mycket bra betyg.

WC efter hål 3/7 är nu öppet liksom toan vid tee nr 12. Vattenpåfyllning vid bankiosken och hål 12.

Golfrestaurangen är öppen alla dagar. Lunch serveras kl 11-14 om inte annat överenskommits.

Bankiosken är öppen alla dagar.

Information om banstatus läggs ut fortlöpande. Uppgifter lämnas även av receptionen. Uppdatering under säsong sker normalt minst en gång per vecka. Kortsiktiga störningar eller åtgärder redovisas under Nyheter.

Temperatur

Vader kopiera

Bilden är tagen 2018-07-07 över hål 16 efter vassröjning.

.