Banstatus

På lördagen den 6 april öppnade vi banan för spel på ordinarie, s.k. sommargreener. Banan är fortfarande i ”vårskick”. Vår ambition är att snabbt få till en bana i hög kvalité, vi jobbar intensivt med preparationsarbeten. Greenerna är hålpipade och dressade , greenytan är därför sandig.
Vid frost skall banan, hela banan betraktas som  tillfälligt stängd utan förvarning.  Allt gräs, även fairwaygräset är känsligt för gående i frost. Det kan lämna oönskade skador som tar tid att läka.  

Information om banstatus läggs ut löpande när det finns förändringar eller annat att upplysa om. Uppgifter lämnas även av receptionen. Kortsiktiga störningar eller åtgärder redovisas under Nyheter.

Väderprognos

Från 

Väderprognos

Från 

Bilden är tagen 2018-07-07 över hål 16 efter vassröjning.

.