Banstatus 23 juni 2018

Banan är totalt sett i god kondition. Greenerna har nu definitivt vuxit ihop efter vårens snömögelangrepp. Det långvariga och torra vädret i kombination med vissa störningar i bevattningssystemet gör att vi fokuserat på att vattna greenerna, tee och fairway har vattnats i andra hand. Under de senaste dagarna har vi fått 20 mm regn, vilket gör att även fairway återhämtar sig över hela banan.

WC efter hål 3/7 är nu öppet liksom toan vid tee nr 12. Vattenpåfyllning vid bankiosken och hål 12 är också igång.

Golfrestaurangen är stängd 22-24 juni, i övrigt öppen alla dagar. Lunch serveras kl 11-14 om inte annat överenskommits.

Bankiosken är öppen alla dagar (även i midsommar).

Information om banstatus läggs ut fortlöpande. Uppgifter lämnas även av receptionen. Uppdatering under säsong sker normalt minst en gång per vecka. Kortsiktiga störningar eller åtgärder redovisas under Nyheter.

Temperatur

Vader kopiera

Bilden är tagen 2018-05-07 över hål 16 med klubbhusområdet längst upp på kullen i bakgrunden.

.