Banstatus 20 april 2018

Banan har öppnat med ordinarie greener den 15 april.

En dragning med bankkort i bollautomaten kostar i år 20 kr för 30 bollar. För den som använder rangen ofta finns SOLO-korten att köpa och fylla på i receptionen. 10-kronor fungerar fortfarande och ger då 15 bollar.

WC efter hål 3/7 är nu öppet liksom toan vid tee nr 12. Vattenpåfyllning vid bankiosken och hål 12 är också igång.

Golfrestaurangen är öppen alla vardagar för lunch kl 11-14. Fr o m helgen 21-22 april är restaurangen öppen alla dagar.

Bankiosken är öppen.

Information om banstatus läggs ut fortlöpande. Uppgifter lämnas även av receptionen. Uppdatering under säsong sker normalt minst en gång per vecka. Kortsiktiga störningar eller åtgärder redovisas under Nyheter.

Temperatur

Vader kopiera

Bilden är tagen 2018-04-19 med hål 18 i förgrunden och restaurangen i bakgrunden.

.