KOM IHÅG att anmäla ditt deltagande i Höstårsmötet senast den 15 november. Detta är viktigt för att vi skall kunna arrangera en lokal som svarar mot antalet deltagare och de råd och restriktioner som pandemin tvingar oss till.