Bankommitté

Ordförande
Kjell Augustsson
Tel 070-539 88 88
E-post

Ledamöter:
Eva Reinebrandt
Gunnar Holm
Hans Eriksson
Henrik Spongh
Mikael Skinnars
Mimmie Södergren
Pelle Grahn
Sven-Erik Andersson 

Uppdatering 1 mars

Synpunkter som rör vår golfbana
Dessa tas tacksamt emot via bankommitténs brevlåda här intill.  Vi tar upp dem på nästkommande möte samt mailar vårt svar tillbaka.

Allmänt
Vildsvinen har närmat sig banan under hela vintern. Just nu finns spår alldeles utanför våra staket. Staketleverantörer (för både Gunnebostängsel och elstängsel) har kontaktats för att snarast stänga in banan helt, dvs mellan hål 12 och 15.

Eftersom vi haft is på sjön har vassen klippts vid hål 3 och 9. Fortsatt klippning under vattenytan sker under våren och sommaren.

Vinterarbete
Banarbetarna har fällt mellan 100 – 150 träd samt röjt sly. Ett stort antal har fällts för att göra plats för elstaketet mellan hål 12 och 15. Det är främst träd som växer runt banan och som inte ingår i spelfältet. Detta för att våra grönytor skall få mer ljus och därmed öka växtligheten.

Greenområden
Vissa greener har mögelangrepp, s. k. dollarspot samt snömögel. Förekomsten av mögel är dock betydligt mindre än till föregående vår. Detta tillsammans med större erfarenhet och ännu bättre skötsel av greenerna gör att vi är förhoppningsfulla om att nå fullgod status på greenerna betydligt snabbare den här gången.

Grönytor
Föregående säsongs klipphöjder gäller:

  • Ruff 50 mm
  • Fairway 12 mm
  • Greenhuvud 25 mm
  • Tee och foregreen 10 mm
  • Green klipps för en snabbhet av ca 9 stimpmeter

Eftersom detta bl. a. snabbade upp spelet och dessutom var till belåtenhet bland flertalet klubbmedlemmar gäller samma koncept för säsongen 2021.

Bevattning
Bevattningsanläggningen är även denna säsong högt prioriterad, och utgångsläget är bättre än någonsin. F n är 93% av alla sprinkler i funktion, och under försäsongen skall samtliga sprinkler vara i funktion.

Maskinpark
Samtliga maskiner är servade och reparerade, och längtar ut för att göra ett toppjobb på vår bana.

Kjell-August

Städdag
År 2020 städade vi VÅR på banan 21/3 kl. 09:00-13:00 , se upp här för en inbjudan om städning till hösten.


Arbetsgruppen samlad på hål 15 efter avslutat arbete 2018-07-02. Banchefen var vid datorn för att starta upp systemet och saknas på bilden.

Har du förslag på vad som kan göras för att ytterligare höja kvalitet och finish på vår bana, skriv till Bankommittén.

Total Page Visits: 2103 - Today Page Visits: 5