Tävlingsvillkor  

(Finns även som PDF för utskrift, klicka på Tävlingsvillkor 2020)

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 Deltagare
För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelaren måste ha EGA Exakt Handicap för att få delta. Spelare som inte är medlemmar i Kumla GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee på 200 kr.

 Handicapklasser
Vid klubbens singeltävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling:

Klass A handicap till och med 14,0
Klass B handicap 14,1 till 22,0
Klass C handicap 22,1 till 36,0
Klass D handicap 37-54

 

Vid lag/partävlingar gäller följande:
Partävling. Sammanlagt
Klass A handikapp 0 till 36,0
Klass B handikapp 36,1-72,0

 

Lagtävling scramble. Sammanlagt
Klass A handikapp 0-54,0
Klass B handikapp 54,1-126,0

Vid färre än sju deltagare eller sju lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen.

Vid alla tävlingar tilldelas spelare med handikapp 41-54 handikapp 40,0.

 Avgörande vid lika resultat, Regel 3.3a
I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 Anmälan
Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång är för helgtävlingar 18.00 på torsdagen i veckan innan. För övriga tävlingar är det 18.00 två dagar innan tävlingsdag. Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbara skäl, se 8.3.5.1 i Spel- och tävlingshandboken)

 Efteranmälan
Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

 Överanmälan
Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

 Prisutdelning
Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att tävlingen är avgjord. Vid singeltävlingar kan prisutdelningen för A-klass göras när klassen är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 ”Scoring area”, scorekortsinlämning, Regel 3.3b
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

108total visits,1visits today