Tävlingsvillkor  

(Finns även som PDF för utskrift, klicka på Tävlingsvillkor 2020)

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

För närvarande, under Coronapandemin, gäller särskilda restriktioner som sätter en del av våra normala tävlingsvillkor ur spel. Dessa listas längst ner

Villkor för tävling

Deltagare

För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelare som inte är medlemmar i Kumla GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee på 200 kr. Vid T-utbytestävlingar är startavgift + greenfee 200 kr.

Omfattning och spelform

Handicapklasser 

Vid klubbens singeltävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling:
Klass A handicap till och med 13,5
Klass B handicap 13,6 till 21,5
Klass C handicap 21,6 till 30,0
Klass D handicap 30,1-54.0
Vid lag/partävlingar gäller följande:

Partävling. Sammanlagt
Klass A handikapp 0 till 40,0
Klass B handikapp 40,1-90,0

Lagtävling scramble. Sammanlagt
Klass A handikapp 0-58,0
Klass B handikapp 58,1-126,0

För att få så jämna klasser som möjligt kan klassindelningen ändras i samband med lottningen.

Vid färre än sju deltagare eller sju lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen.

Avgörande vid lika resultat

Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:

 1. Spelhandicapmetoden
 2. Matematiska metoden
 3. Lottning

Anmälan

Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång är för helgtävlingar 16.30 på torsdagen i veckan innan. För övriga tävlingar är det 16.30 två dagar innan tävlingsdag. Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbara skäl, se 8.3.5.1 i Spel- och tävlingshandboken).

Efteranmälan

Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

Överanmälan

Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

Antal startande

I Coronatider är startfälten begränsade enligt följande. Singeltävlingar 130, partävlingar 56 lag och 3-mannascramble 36 par. Alla tävlingar har löpande start med tidsmellanrum singel 10 min, par 15 min och 3-mannascramble 20 min.

Startfält

Under Coronatider är enbart startande från klubbar från Örebro läns golfdistriktsförbund tillåtna att deltaga.

Övriga villkor

 Prisutdelning 

Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att tävlingen är avgjord. Vid singeltävlingar kan prisutdelningen för respektive klass göras när klassen är avgjord. Vi följer SGF:s rekommendationer att var sjunde deltagare i varje klass skall få pris. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.
Under Coronatider sker ingen prisutdelning. Priserna avhämtas i receptionen efter tävling. Prislista med antal pristagare i varje klass sätts upp på anslagstavlan utanför receptionen.

”Scoring area”, scorekortsinlämning

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Tee
Herrar spelar från tee 57 och damer från tee 49. Undantag för herrar och damer upp till 12 år och äldre än 75 år. Dessa grupper har möjlighet att flytta fram tee.

Överträdelse

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.

 

Tävlingsregler

 Avbrott i spelet

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande signaler används:

Avbryta spelet omedelbart – En lång signal med sirén.
Avbryta spelet – Tre signaler med sirén, upprepade gånger.
Återuppta spelet – Två korta signaler med sirén, upprepade gånger.

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation.

Transportmedel

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

 *Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.

Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).

Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.

Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

*Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGEL (om inget annat sägs i tävlingsregeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

 

Kanonstart på Kumla GK

Vid större tävlingar med fullt startfält sker start på alla hål. Erfarenheten visar att man kan dubbelstarta på praktiskt taget alla hål vilket innebär att man i en singeltävling kan ha ett startfält om ca 100 spelare i 3-bollar. Vid partävlingar kan man vara upp till 68 par eller 136 spelare.

För att komma till och från hålen längst bort bör man i praktiken ha bil. Möjlighet finns att parkera i närheten av utslagen. Vi har tagit fram en karta med vägledning om hur man hittar till sitt hål.

Vid kanonstarter med högst ca 70 spelare kan man välja att starta på hålen 1-11 och 16-18 som alla ligger inom gångavstånd från klubbhuset.

Kanonstart kartöversikt

Restriktioner under Coronapandemin

Se även kompletterande info från SGF till deltagare och om publikforbud.

 • Deltagare geografiskt begränsade.
 • Antalet deltagare begränsas dels för att möta myndighetskrav men också på grund av att det är förlängt mellanrum mellan starter. Allt för att minska grupperingar.
 • Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.
 • Betalning sker elektroniskt helst på min golf eller via Swish.
 • Scorekort ligger på ett ”startbord” utanför receptionen, så ordnade att spelare lätt kan identifiera och ta sitt kort. Assistans finns. All hantering av scorekort av funktionärer sker behandskat.
 • Alla startar från hål 1, förlängd tid mellan starter möjliggör att större grupper inte behöver samlas utan att det är lätt att hålla avstånd. Spelare uppmanas att komma så sent inpå sin starttid som möjligt.
 • Den utökade tiden mellan starter möjliggör också att träning på range och övningsgreener. lättare kan ske utan ”köbildning” eller större gruppering.
 • Scorekort byts inte, spelare för sin egen score under överinsyn av markör.
 • ”Scoring”, inlämnande av resultat, sker genom att spelare tillsammans med markör lämnar scorekortet till tävlingsledningen på utsatt plats. Markören intygar verbalt att scoren är riktigt förd.
 • Det kommer inte att genomföras en gemensam prisutdelning. Resultatlistor och presentation av pristagare anslås på anslagstavla samt hemsida. Presenterad pristagare hämtar sitt pris i receptionen vid annat tillfälle.

Dessutom tillämpas tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19, länk, samt Paragraf 1.18 ”Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2020”.

Total Page Visits: 777 - Today Page Visits: 3